Uzzināsim vairāk par kādu jaunieti, kurš izglāba apustulim Pāvilam dzīvību. Šis jaunietis bija viņa māsasdēls. Mēs nezinām jaunekļa vārdu, bet mēs zinām, ka viņš izdarīja kaut ko ļoti drosmīgu. Vai tu gribi dzirdēt, ko viņš paveica? ...

Pāvils atradās cietumā Jeruzālemē. Viņu apcietināja, jo viņš sludināja citiem par Jēzu. Daži slikti cilvēki, kas ienīda Pāvilu, izdomāja ļaunu plānu. Viņi teica: ”Prasīsim karaspēka komandierim, lai viņš liek kareivjiem atvest Pāvilu uz tiesu. Mēs paslēpsimies ceļa malā, un, kad Pāvils ies garām, mēs viņu nogalināsim.”

Pāvila māsasdēls izstāstīja Pāvilam un karaspēka komandierim par ļauno plānu

Pāvila māsasdēls uzzināja par šo plānu. Kā viņš rīkojās? Viņš aizgāja pie Pāvila uz cietumu un tam izstāstīja, ko bija dzirdējis. Pāvils lika jauneklim to pastāstīt karaspēka komandierim. Kā tu domā, vai Pāvila māsasdēlam bija viegli runāt ar komandieri? ... Nē, tas nebija viegli, jo komandieris bija ļoti svarīgs cilvēks. Taču Pāvila māsasdēls bija drosmīgs un izstāstīja visu komandierim.

Karaspēka komandieris labi zināja, kas ir jādara. Viņš sapulcēja gandrīz 500 kareivju, lai tie apsargātu Pāvilu, un lika viņiem tajā pašā naktī aizvest Pāvilu uz Cēzareju. Vai Pāvila dzīvība tika izglābta? ... Pāvila ienaidniekiem neradās iespēja viņam uzbrukt. Viņu ļaunais plāns izgāzās.

Ko tu vari mācīties no šī stāsta? ... Arī tu vari būt tikpat drosmīgs kā Pāvila māsasdēls. Mums ir vajadzīga drosme tad, kad mēs runājam ar citiem par Jehovu. Vai tu būsi drosmīgs un stāstīsi citiem par Jehovu? ... Ja tu tā darīsi, tu varbūt izglābsi kādam dzīvību.