Kā tu domā, vai ir viegli rīkoties pareizi? ... Daudzi domā, ka tas nav viegli. Bībelē ir stāstīts par kādu zēnu, kuru sauca Josija. Viņam bija īpaši grūti rīkoties pareizi. Bet viņam palīdzēja labi draugi. Uzzināsim vairāk par Josiju un viņa draugiem.

Josijas tēvs bija Jūdejas ķēniņš Amons. Amons bija ļoti slikts, un viņš pielūdza elkus. Pēc tēva nāves Josija kļuva par Jūdejas ķēniņu. Bet viņam bija tikai astoņi gadi. Vai, tavuprāt, viņš bija slikts, tāpat kā viņa tēvs? ... Nē, viņš tāds nebija.

Cefanja brīdināja cilvēkus, ka viņiem klāsies slikti, ja viņi pielūgs elkus

Jau tad, kad Josija bija mazs, viņš gribēja klausīt Jehovam. Tāpēc viņš draudzējās tikai ar tādiem cilvēkiem, kas mīlēja Jehovu. Viņi palīdzēja Josijam darīt to, kas ir pareizs. Kas bija viņa draugi?

Josijas draugs bija pravietis Cefanja. Cefanja brīdināja Jūdejas iedzīvotājus, ka viņiem klāsies slikti, ja viņi pielūgs  elkus. Josija ņēma vērā Cefanjas brīdinājumu un pielūdza Jehovu, nevis elkus.

Vēl viens Josijas draugs bija Jeremija. Viņi abi bija aptuveni viena vecuma, un, kad viņi auga, viņi dzīvoja netālu viens no otra. Josija un Jeremija bija tik labi draugi, ka Jeremija pēc Josijas nāves sacerēja dziesmu, kurā viņš izteica savas bēdas par drauga nāvi. Jeremija un Josija palīdzēja viens otram darīt to, kas ir pareizs, un paklausīt Jehovam.

Josija un Jeremija palīdzēja viens otram darīt to, kas ir pareizs

Ko tu vari mācīties no Josijas? ... Vēl būdams mazs zēns, Josija gribēja darīt to, kas ir pareizs. Viņš zināja, ka viņam ir jādraudzējas ar tiem, kas mīl Jehovu. Jehova grib, lai arī tu izvēlies tādus draugus, kas mīl viņu un kas palīdz tev rīkoties pareizi.

IZLASIET BĪBELĒ

  • 2. Laiku 33:21—25; 34:1, 2; 35:25