Kāpēc cilvēki ir dusmīgi uz Jeremiju?

Jehova palīdzēja Jeremijam izglābties

Dažkārt cilvēki mūs izsmej vai dusmojas uz mums, kad mēs viņiem stāstām par Jehovu. Tāpēc mums varbūt vairs negribas runāt ar citiem par Dievu. Vai arī tu kādreiz esi tā juties? ... Bībelē ir stāstīts par kādu jaunekli, kas mīlēja Jehovu, bet gandrīz pārstāja runāt ar citiem par viņu. Šo jaunekli sauca Jeremija. Iepazīsimies ar viņu tuvāk.

Jeremija vēl bija ļoti jauns, kad Jehova viņam lika brīdināt cilvēkus, lai tie pārstāj darīt sliktus darbus. Jeremijas acīs tas bija ļoti grūts uzdevums, un viņš bija nobijies. Viņš Jehovam sacīja: ”Es nezinu, ko teikt cilvēkiem. Es vēl esmu jauns.” Bet Jehova viņam atbildēja: ”Nebaidies! Es tev palīdzēšu.”

 Jeremija sāka brīdināt cilvēkus, ka Jehova viņus sodīs, ja viņi nemainīsies. Kā tu domā, vai cilvēki ņēma vērā Jeremijas brīdinājumu? ... Nē, viņi izsmēja Jeremiju un bija dusmīgi uz viņu. Daži pat gribēja viņu nogalināt. Kā, pēc tavām domām, Jeremija jutās? ... Jeremijam bija bail. Viņš sacīja: ”Es vairs nerunāšu par Jehovu.” Bet vai viņš tiešām padevās? ... Nē, viņš nepadevās. Viņš tik ļoti mīlēja Jehovu, ka nespēja nerunāt par viņu. Un, tā kā Jeremija nepadevās, Jehova viņu pasargāja.

Kādu reizi ļauni cilvēki iemeta Jeremiju dziļā, dubļainā bedrē. Viņam tur nebija, ko ēst un ko dzert. Šie cilvēki gribēja, lai Jeremija nomirst. Taču ar Jehovas palīdzību Jeremija izglābās!

Ko tu vari mācīties no Jeremijas piemēra? ... Lai arī dažreiz Jeremija bija nobijies, viņš nepārstāja runāt par Jehovu. Kad tu cilvēkiem stāstīsi par Jehovu, viņi varbūt tevi izsmies vai dusmosies uz tevi. Iespējams, tu izjutīsi kaunu vai pat bailes. Taču nekad nepārstāj runāt par Jehovu. Viņš tev vienmēr palīdzēs, tāpat kā viņš palīdzēja Jeremijam.

IZLASIET BĪBELĒ

  • Jeremijas 1:4—8; 20:7—9; 26:8—19, 24; 38:6—13