Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācīsim savus bērnus

 11. NODARBĪBA

Cilvēki, kas rakstīja par Jēzu

Cilvēki, kas rakstīja par Jēzu

Vai tu zini, kas ir attēlā redzamie cilvēki? ... Tie ir Matejs, Marks, Lūka, Jānis, Pēteris, Jēkabs, Jūda un Pāvils. Šie cilvēki dzīvoja vienā laikā ar Jēzu, un viņi visi rakstīja par Jēzu. Uzzināsim par viņiem vairāk.

Ko tu zini par šiem cilvēkiem?

Trīs no šiem vīriešiem bija apustuļi, kas sludināja kopā ar Jēzu. Vai tu zini, kuri tie bija? ... Tie bija Matejs, Jānis un Pēteris. Apustuļi Matejs un Jānis ļoti labi pazina Jēzu, un katrs sarakstīja grāmatu par viņa dzīvi. Apustulis  Jānis uzrakstīja arī Atklāsmes grāmatu un trīs vēstules, ko sauc par Jāņa pirmo, otro un trešo vēstuli. Apustulis Pēteris sarakstīja divas vēstules, kas ir iekļautas Bībelē. Tās sauc par Pētera pirmo un otro vēstuli. Savā otrajā vēstulē Pēteris pieminēja reizi, kad Jehova runāja no debesīm un teica par Jēzu: ”Šis ir mans dēls. Es viņu mīlu, un man ir liels prieks par viņu.”

Arī citi vīrieši, ko tu redzi attēlā, uzrakstīja grāmatas par Jēzu, no kurām mēs varam daudz mācīties. Viens no viņiem bija Marks. Kad Jēzu apcietināja, Marks droši vien atradās netālu un to redzēja. Par Jēzu rakstīja arī Lūka. Viņš bija ārsts un acīmredzot par kristieti kļuva pēc Jēzus nāves.

Vēl divi vīrieši, kuri sarakstīja Bībeles grāmatas un kurus tu vari redzēt attēlā, bija Jēzus jaunākie brāļi. Vai tu zini, kā viņus sauca? ... Tie ir Jēkabs un Jūda. Sākumā viņi neticēja Jēzum. Viņi pat domāja, ka Jēzus ir traks. Tomēr vēlāk viņi sāka tam ticēt un kļuva par kristiešiem.

Attēlā ir vēl viens cilvēks, kas piedalījās Bībeles sarakstīšanā. Tas ir Pāvils. Pirms viņš kļuva par kristieti, viņa vārds bija Sauls. Viņš ienīda kristiešus un izturējās pret tiem ļoti slikti. Vai tu zini, kāpēc Pāvils kļuva par kristieti? ... Reiz, kad Pāvils bija ceļā uz Damasku, viņš pēkšņi izdzirdēja balsi no debesīm. Pāvilu uzrunāja Jēzus. Viņš Pāvilam jautāja: ”Kāpēc tu tik slikti izturies pret tiem, kas man tic?” Pēc šī notikuma Pāvils mainījās un kļuva par kristieti. Pāvils uzrakstīja 14 Bībeles grāmatas — no Vēstules romiešiem līdz Vēstulei ebrejiem.

Mēs lasām Bībeli katru dienu, vai ne? ... No Bībeles mēs varam daudz ko mācīties par Jēzu. Vai tu gribi uzzināt vairāk par Jēzu? ...