Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācīsim savus bērnus

 1. NODARBĪBA

Mums ir atklāts īpašs noslēpums

Mums ir atklāts īpašs noslēpums

Vai tev kāds draugs ir pastāstījis kādu noslēpumu? ... * Bībelē ir stāstīts par kādu īpašu noslēpumu. Tas ir Dieva noslēpums. To sauc par noslēpumu tāpēc, ka neviens cilvēks par to neko nezināja. Pat eņģeļi gribēja to noskaidrot. Vai tu gribi zināt, kas tas ir par noslēpumu? ...

Kā tu domā, ko eņģeļi gribēja uzzināt?

Pirms daudziem, daudziem gadiem Dievs radīja pirmo vīrieti un sievieti. Viņus sauca Ādams un Ieva. Dievs viņiem deva skaistu mājvietu, ko sauca par Ēdenes dārzu. Ja Ādams un Ieva klausītu Dievam, viņi ar saviem bērniem visu zemi varētu izveidot par tikpat skaistu paradīzi kā Ēdenes dārzs. Un viņi dzīvotu paradīzē mūžīgi. Bet vai tu atceries, ko Ādams un Ieva izdarīja? ...

Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam, un tāpēc mēs nedzīvojam paradīzē. Taču Dievs apsolīja, ka viņš visu zemi padarīs skaistu un visi dzīvos mūžīgi, būs priecīgi un laimīgi. Kā viņš to paveiks? Ilgu laiku neviens cilvēks to nezināja. Tas bija noslēpums.

Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, viņš pastāstīja par šo noslēpumu vairāk. Viņš atklāja, ka šis noslēpums ir saistīts ar Dieva valstību. Jēzus mācīja cilvēkiem lūgt, lai nāk Dieva valstība. Tā pārveidos zemi par skaistu paradīzi.

Vai tu esi priecīgs, ka zini šo noslēpumu? ... Atceries, ka paradīzē dzīvos tikai tādi cilvēki, kas klausa Jehovam. Bībelē ir stāstīts par daudziem vīriešiem un sievietēm, kas klausīja Jehovam. Vai tu gribi par viņiem uzzināt? ... Lasot pārējos stāstus, uzzināsim vairāk par šiem cilvēkiem un padomāsim, kā mēs varam būt tādi kā viņi.

IZLASIET BĪBELĒ

^ 3. rk. Aiz dažiem jautājumiem tekstā ir daudzpunkte, kas norāda, ka šajā vietā ir jāietur pauze un jāļauj bērnam izteikties.