Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mācīsim savus bērnus

Vecāki, jūs varat izmantot šos stāstus, lai mācītu saviem bērniem vērtīgas Bībeles pamācības.

Priekšvārds

5. Mozus grāmatā pierakstītie vārdi var būt noderīgi vecākiem, audzinot bērnus.

Mums ir atklāts īpašs noslēpums

Bībelē ir stāstīts par kādu īpašu noslēpumu. Vai tu gribi uzzināt par to vairāk?

Rebeka gribēja iepriecināt Jehovu

Ko tu vari mācīties no Rebekas? Izlasi stāstu un uzzini vairāk par Rebeku.

Rahāba ticēja Jehovam

Uzzini, kā Rahāba un viņas radinieki tika izglābti, kad tika nopostīta Jērika.

Jeftas meita sagādāja prieku savam tēvam un Jehovam

Kādu solījumu pildīja Jeftas meita? Ko tu vari mācīties no viņas?

Samuēls darīja to, kas ir pareizs

Kā tu, līdzīgi Samuēlam, vari darīt to, kas ir pareizs, pat tad, kad redzi citus darām sliktu?

Dāvids nebaidījās

Izlasi šo aizraujošo Bībeles stāstu un uzzini, kāpēc Dāvids bija tik drosmīgs.

Vai tu kādreiz esi baidījies un juties vientuļš?

Ko Jehova teica Elijam, kad tas jutās vientuļš? Ko tu vari mācīties no notikumiem Elijas dzīvē?

Josijam bija labi draugi

Bībelē ir stāstīts, ka Josijam bija ļoti grūti darīt to, kas ir pareizs. Uzzini, kā viņam palīdzēja draugi.

Jeremija nepārstāja stāstīt citiem par Jehovu

Kāpēc Jeremija turpināja stāstīt cilvēkiem par Dievu, kaut gan viņi izsmēja Jeremiju un dusmojās uz viņu?

Jēzus vienmēr bija paklausīgs

Klausīt vecākiem ne vienmēr ir viegli. Uzzini, kā tev var palīdzēt Jēzus piemērs.

Cilvēki, kas rakstīja par Jēzu

Uzzini par astoņiem Bībeles sarakstītājiem, kas dzīvoja vienā laikā ar Jēzu un rakstīja par viņu.

Pāvila māsasdēls bija drosmīgs

Šis jauneklis izglāba Pāvilam dzīvību. Kā viņš to izdarīja?

Timotejs gribēja palīdzēt citiem

Kas tev ir jādara, lai tev, tāpat kā Timotejam, būtu priecīga un aizraujoša dzīve?

Valstība, kas valdīs pār visu zemi

Kāda būs dzīve uz zemes, kad pār to valdīs Jēzus? Vai tu gribētu to pieredzēt?