Mateja 13:34, 35

KOPSAVILKUMS. Mācot izmanto vienkāršus piemērus, kas ir saprotami klausītājiem un palīdz uzsvērt svarīgas domas.

KĀ TO PANĀKT

  • Izvēlies vienkāršus piemērus. Tāpat kā Jēzus, paskaidro dziļas patiesības ar visparastākajiem piemēriem un izskaidro sarežģītus jautājumus ar vienkāršiem vārdiem. Neievies nevajadzīgas detaļas, kas tikai sarežģītu piemēru. Ilustrācijā jāiekļauj tikai tas, kas tiešām attiecas uz apspriežamo jautājumu, citādi neiederīgie elementi novērsīs klausītāju uzmanību.

  • Domā par saviem klausītājiem. Izvēlies piemērus, kuros ir runa par kaut ko tādu, ko tavi klausītāji mēdz darīt vai kas viņus interesē. Uzmanies, lai ar saviem piemēriem nesamulsinātu un neaizvainotu klausītājus.

  • Paskaidro galveno domu. Ar piemēriem vislabāk ir paskaidrot galvenās atziņas, nevis mazāk svarīgas domas. Tev jāpanāk, lai klausītāji atcerētos ne tikai pašu piemēru, bet arī to, ko no šī piemēra var mācīties.