Mateja 16:13—16

KOPSAVILKUMS. Taktiski uzdod jautājumus, lai izraisītu un noturētu klausītāju interesi, lai pamudinātu viņus spriest un lai uzsvērtu svarīgas domas.

KĀ TO PANĀKT

  • Rosini un uzturi interesi. Uzdod retoriskus jautājumus, kas mudina klausītājus uz pārdomām vai raisa viņos vēlēšanos uzzināt atbildi.

  • Pamudini klausītājus spriest. Palīdzi klausītājiem sekot tavai domu gaitai, uzdodot vairākus jautājumus, no kuriem izriet loģisks secinājums.

  • Uzsver svarīgāko. Pirms tu formulē kādu svarīgu domu, uzdod jautājumu, kas piesaistītu klausītāju uzmanību. Pēc tam, kad esi pārrunājis svarīgu domu, kā arī tad, kad saruna tuvojas nobeigumam, uzdod atkārtojuma jautājumus.