Jesajas 48:17

KOPSAVILKUMS. Palīdzi klausītājiem saprast, kā teiktais attiecas uz viņu dzīvi, un paskaidro, kā viņiem būtu jārīkojas.

KĀ TO PANĀKT

  • Domā par saviem klausītājiem. Pārdomā, kāpēc taviem klausītājiem ir svarīgi dzirdēt to, ko tu vēlies pastāstīt, un centies saprast, kas tieši viņiem būtu visnoderīgākais.

  • Atkārtoti paskaidro klausītājiem, kā viņiem būtu jārīkojas. Jau no paša sākuma ikvienam klausītājam būtu jāsaprot: ”Tas attiecas uz mani.” Izklāstot galvenās domas, norādi uz to praktisko nozīmi. Nerunā vispārīgi.