”Tērpieties.. laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā.” (Kolosiešiem 3:12)

Kad vīrietis un sieviete apprecas, izveidojas jauna ģimene. Kaut arī viņi nebeidz mīlēt un cienīt savus vecākus, no šī brīža dzīvesbiedrs viņiem ir kļuvis par svarīgāko cilvēku pasaulē. Dažiem radiniekiem varbūt ir grūti to pieņemt. Bet, izmantojot Bībeles principus, jūs spēsiet gan uzturēt labas attiecības ar radiniekiem, gan stiprināt savas laulības saites.

 1. PAREIZS VIEDOKLIS PAR RADINIEKIEM

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Godā tēvu un māti!” (Efesiešiem 6:2.) Lai cik jums būtu gadu, jums vienmēr būs jāciena un jāgodā savi vecāki. Ņemiet vērā, ka arī jūsu dzīvesbiedram ir jāpievērš uzmanība saviem vecākiem. Atcerieties: ”Mīlestība nav skaudīga,” — tāpēc jums nebūtu jādomā, ka dzīvesbiedra attiecības ar vecākiem apdraud jūsu laulību. (1. Korintiešiem 13:4; Galatiešiem 5:26.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Neizsakiet vispārinājumus, piemēram: ”Tavi vecāki vienmēr mani noniecina,” — vai: ”Lai ko es darītu, tava māte nekad nav apmierināta.”

  • Centieties paraudzīties uz visu no sava dzīvesbiedra viedokļa.

 2. KAD VAJADZĪGA STINGRA NOSTĀJA

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” (1. Mozus 2:24.) Kaut arī esat precējušies, jūsu vecāki varbūt joprojām jūtas atbildīgi par jums un vēlas iesaistīties jūsu laulības dzīvē vairāk, nekā vajadzētu.

Jums ar dzīvesbiedru būtu jāapspriež, cik liela vecāku iesaistīšanās jūsu dzīvē būtu pieņemama, un, kad esat par to vienojušies, laipni dariet to viņiem zināmu. To ir iespējams pateikt smalkjūtīgi, tomēr pietiekami atklāti un tieši. (Salamana Pamācības 15:1.) Tādas īpašības kā pazemība, lēnprātība un pacietība jums palīdzēs veidot ar radiniekiem sirsnīgas attiecības un būt ”citam pret citu iecietīgiem mīlestībā”. (Efesiešiem 4:2.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Ja jums šķiet, ka radinieki pārāk daudz iesaistās jūsu dzīvē, apspriediet to ar dzīvesbiedru, kad mājās ir mierīga gaisotne.

  • Vienojieties, kā jūs risināsiet šo jautājumu.