”Pielūdziet to, kas ir radījis debesis un zemi!” (Atklāsmes 14:7)

Kā varējāt lasīt šajā brošūrā, Bībelē ir atrodami daudzi principi, kas var noderēt jums un jūsu ģimenei. Jehova vēlas, lai jūs būtu laimīgi. Viņš ir apsolījis, ka tad, ja kalpošanu viņam uzskatīsiet par galveno dzīvē, viss pārējais ”jums tiks dots”. (Mateja 6:33.) Viņš ļoti grib, lai jūs būtu viņa draugi. Centieties veidot draudzību ar Dievu. Tas ir lielākais gods, kāds vien cilvēkam var būt. (Mateja 22:37, 38.)

 1. STIPRINIET SAVAS ATTIECĪBAS AR JEHOVU

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ””Es būšu jūsu tēvs, un jūs būsiet mani dēli un meitas,” saka Jehova.” (2. Korintiešiem 6:18.) Dievs vēlas, lai jūs būtu tuvi viņam. Viens veids, kā tuvoties Dievam, ir vērsties pie viņa lūgšanās. Bībelē ir rakstīts: ”Pastāvīgi lūdziet Dievu!” (1. Tesalonikiešiem 5:17.) Viņu interesē jūsu dziļākās domas un jūtas. (Filipiešiem 4:6.) Kad jūs lūdzat kopā ar ģimeni, tad pārējie ģimenes locekļi redz, ka Dievs jums ir reāls.

Jums ne tikai jāgriežas lūgšanās pie Dieva, bet arī jāuzklausa Dieva vārdi. To var darīt, iedziļinoties Bībelē un uz Bībeli balstītā literatūrā. (Psalms 1:1, 2.) Pārdomājiet izlasīto. (Psalms 77:12, 13.) Dieva vārdus var uzklausīt, arī regulāri apmeklējot kristiešu sapulces. (Psalms 122:1—4.)

Vēl viens būtisks veids, kā stiprināt savas attiecības ar Jehovu, ir stāstīt par viņu citiem. Jo vairāk to darīsiet, jo tuvāki viņam jūs jutīsieties. (Mateja 28:19, 20.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Katru dienu atvēliet laiku Bībeles lasīšanai un lūgšanām.

  • Gādājiet, lai garīgā darbība jūsu ģimenei būtu nozīmīgāka par izklaidi un atpūtu.

2. RĪKOJIET KOPĪGAS BĪBELES NODARBĪBAS

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums.” (Jēkaba 4:8.) Ieplānojiet regulāri kopā ar ģimeni iedziļināties Bībelē un pēc tam turieties pie plānotā. (1. Mozus 18:19.) Bet ir vajadzīgs vēl kaut kas. Dievam ir jābūt daļai no jūsu ikdienas dzīves. Lai palīdzētu ģimenes locekļiem stiprināt attiecības ar Dievu, runājiet par viņu, ”sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties”. (5. Mozus 6:6, 7, LB-65r.) Apņemieties to pašu, ko senatnē apņēmās Jozua, kurš teica: ”Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam!” (Jozuas 24:15.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Regulāri rīkojiet kopīgas Bībeles nodarbības un ņemiet tajās vērā katra ģimenes locekļa vajadzības.