Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 1. NODAĻA

Meklējiet Dieva vadību, lai jūsu laulība būtu laimīga

Meklējiet Dieva vadību, lai jūsu laulība būtu laimīga

”Tas, kurš viņus ir radījis, jau sākumā viņus radīja par vīrieti un sievieti.” (Mateja 19:4)

Laulību ir iedibinājis Dievs Jehova *. Bībelē ir teikts, ka viņš radīja pirmo sievieti un ”lika tai iet pie cilvēka”. Ādams jutās tik laimīgs, ka izsaucās: ”Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas!” (1. Mozus 2:22, 23.) Jehova joprojām vēlas, lai cilvēki laulībā būtu laimīgi.

Apprecoties daudzi domā, ka viņu laulība būs ideāla. Tomēr nevar noliegt, ka arī tādās ģimenēs, kur dzīvesbiedri patiesi mīl viens otru, dažreiz rodas problēmas. (1. Korintiešiem 7:28.) Šajā brošūrā ir aplūkoti Bībeles principi, kurus izmantojot ģimenes var būt laimīgas. (Psalms 19:9—12.)

 1. JEHOVA KATRAM ĢIMENĒ IR UZTICĒJIS SAVU UZDEVUMU

KAS TEIKTS BĪBELĒ. Vīrs ir ģimenes galva. (Efesiešiem 5:23.)

Jehova prasa, lai vīrs maigi rūpētos par sievu. (1. Pētera 3:7.) Viņš radīja sievieti tā, lai viņa būtu vīra papildinājums, un viņš vēlas, lai vīrs izturētos pret sievu ar cieņu un mīlestību. (1. Mozus 2:18.) Vīram jāmīl sieva tik ļoti, ka sievas vajadzības viņam ir svarīgākas nekā paša vēlmes. (Efesiešiem 5:25—29.)

Savukārt no sievas Jehova prasa, lai viņa dziļi cienītu vīru un palīdzētu vīram pildīt tā pienākumus ģimenē. (1. Korintiešiem 11:3; Efesiešiem 5:33.) Sievai ir jāatbalsta vīra lēmumi un jāsadarbojas ar viņu. (Kolosiešiem 3:18.) Sieva, kas tā rīkojas, ir pievilcīga ne tikai sava vīra, bet arī Jehovas acīs. (1. Pētera 3:1—6.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Pavaicājiet savam dzīvesbiedram, ko jūs varētu darīt labāk. Uzmanīgi uzklausiet viņu un dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai kļūtu par labāku sievu vai labāku vīru.

  • Esiet pacietīgi. Paies kāds laiks, līdz jūs abi sapratīsiet, kā jūs viens otru varat darīt laimīgu.

2. ŅEMIET VĒRĀ VIENS OTRA JŪTAS

KAS TEIKTS BĪBELĒ. Domājiet par savu dzīvesbiedru. (Filipiešiem 2:3, 4.) Ar savu izturēšanos aplieciniet, ka viņš jums ir ļoti dārgs, un paturiet prātā, ka Jehova no saviem kalpiem prasa būt ”laipniem pret visiem”. (2. Timotejam 2:24.) ”Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles.” Tāpēc rūpīgi izvēlieties vārdus. (Salamana Pamācības 12:18, LB-65r.) Jehovas gars jums palīdzēs runāt laipni un ar mīlestību. (Galatiešiem 5:22, 23; Kolosiešiem 4:6.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Ja jums ar dzīvesbiedru jāapspriež kādi nopietni jautājumi, lūdziet pirms tam Dievu, lai viņš jums palīdzētu saglabāt mieru un uzmanīgi ieklausīties otrā.

  • Rūpīgi pārdomājiet, ko un kā jūs teiksiet.

 3. ESIET VIENOTI

KAS TEIKTS BĪBELĒ. Kad vīrietis un sieviete apprecas, viņi kļūst par ”vienu miesu”. (Mateja 19:5.) Bet jūs joprojām esat divas dažādas personības un jums var būt dažādi viedokļi. Tāpēc jums ir jāmācās būt vienotiem savās domās. (Filipiešiem 2:2.) Būt vienprātīgiem ir īpaši svarīgi tad, kad jāpieņem lēmumi. Bībelē ir rakstīts: ”Pirms ko ieprāto, prasi pēc padoma!” (Salamana Pamācības 20:18, LB-2012.) Kad kopā pieņemat svarīgus lēmumus, vadieties pēc Bībeles principiem. (Salamana Pamācības 8:32, 33.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Dalieties ar dzīvesbiedru ne tikai savās domās vai kādos faktos — stāstiet arī par savām izjūtām.

  • Pirms uzņematies kādas saistības, apspriedieties ar dzīvesbiedru.

^ 4. rk. Jehova (Jahve) ir Bībelē minētais Dieva vārds.