Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kā ģimene var būt laimīga

 8. NODAĻA

Kad notikusi nelaime

Kad notikusi nelaime

”Jūs līksmojaties, kaut arī tagad īsu brīdi, ja nepieciešams, esat noskumuši dažādu pārbaudījumu dēļ.” (1. Pētera 1:6)

Kaut arī jūs cenšaties, lai jūsu ģimene būtu laimīga, var notikt kaut kas negaidīts, kas var laupīt prieku. (Salamans Mācītājs 9:11.) Kad mēs pieredzam grūtības, Dievs ar mīlestību sniedz palīdzību. Ja ņemsiet vērā tālāk minētos Bībeles principus, jūs spēsiet tikt galā arī ar ļoti smagām situācijām.

 1. PAĻAUJIETIES UZ JEHOVU

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Uzticiet viņam visas savas raizes, jo viņam rūp, kas ar jums notiek.” (1. Pētera 5:7.) Vienmēr atcerieties, ka Dievs nav vainojams jūsu pārbaudījumos. (Jēkaba 1:13.) Ja jūs viņam tuvosieties, viņš jums palīdzēs vislabākajā veidā. (Jesajas 41:10.) ”Izkratiet Viņa priekšā savas sirdis!” (Psalms 62:9.)

Vēl jūs varat rast mierinājumu, katru dienu lasot Bībeli un iedziļinoties tajā. Tad jūs izjutīsiet, ka Jehova ”mūs mierina visās mūsu bēdās”. (2. Korintiešiem 1:3, 4; Romiešiem 15:4.) Viņš ir apsolījis dāvāt ”mieru, kas pārspēj visu sapratni”. (Filipiešiem 4:6, 7, 13.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Lūdziet, lai Jehova jums palīdz saglabāt mieru un skaidri spriest.

  • Apdomājiet visas iespējas un izlemiet, kā būtu vislabāk rīkoties jūsu situācijā.

2. RŪPĒJIETIES PAR SEVI UN ĢIMENI

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Sapratīga sirds iemanto gudrību, un gudra auss meklē atzīšanu.” (Salamana Pamācības 18:15.) Noskaidrojiet situāciju — uzziniet, kas ir vajadzīgs katram ģimenes loceklim, aprunājoties ar viņiem un uzklausot viņus. (Salamana Pamācības 20:5.)

Ja ir nomiris ģimenes loceklis, nebaidieties izpaust savas emocijas. Reiz pat Jēzus raudāja. (Jāņa 11:35; Salamans Mācītājs 3:4.) Ir svarīgi arī pietiekami atpūsties un izgulēties. (Salamans Mācītājs 4:6.) Tas jums palīdzēs tikt galā ar raizēm un bēdām.

DAŽI IETEIKUMI

  • Uzturiet labu domu apmaiņu ģimenē — tad ģimenes locekļiem būs viegli runāt ar jums par saviem pārdzīvojumiem, ja ģimeni būs piemeklējusi kāda nelaime.

  • Aprunājieties ar citiem, kas ir pieredzējuši līdzīgu situāciju.

 3. IZMANTOJIET PIEEJAMO PALĪDZĪBU

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Draugs arvienu mīl draugu un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli.” (Salamana Pamācības 17:17.) Draugi noteikti vēlas jums palīdzēt, bet viņi varbūt nezina, ko konkrēti darīt. Droši sakiet viņiem, kas jums ir vajadzīgs. (Salamana Pamācības 12:25.) Tāpat vērsieties pēc garīga stiprinājuma pie tiem, kas labi saprot Bībeli. Uz Bībeli balstītie ieteikumi, ko viņi var sniegt, jums katrā ziņā palīdzēs. (Jēkaba 5:14.)

Jūs varat gūt atbalstu, regulāri tiekoties ar cilvēkiem, kas patiesi tic Dievam un paļaujas uz viņa solījumiem. Ko vēl ir iespējams darīt? Palīdziet citiem, kam nepieciešams uzmundrinājums, — tas uzmundrinās jūs pašus. Stāstiet viņiem par Jehovu un viņa solījumiem. Aktīvi palīdziet tiem, kam neklājas viegli, un nenorobežojieties no cilvēkiem, kas jūs mīl un domā par jums. (Salamana Pamācības 18:1; 1. Korintiešiem 15:58.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Izrunājieties ar tuvu draugu un pieņemiet viņa palīdzību.

  • Konkrēti un atklāti pastāstiet, kas jums ir vajadzīgs.