Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kā ģimene var būt laimīga

 3. NODAĻA

Kā risināt problēmas

Kā risināt problēmas

”Kvēli mīliet cits citu, jo mīlestība apklāj daudz jo daudz grēku.” (1. Pētera 4:8)

Ikvienā jaunā ģimenē rodas kādas problēmas. To cēlonis var būt vīra un sievas atšķirīgais domāšanas veids, dažādā dzīves uztvere un izjūtas. Tāpat sarežģījumus var izraisīt ārēji apstākļi un negaidītas situācijas.

Kad saskaramies ar problēmām, var rasties kārdinājums bēgt no realitātes, taču Bībelē ir ieteikts problēmas risināt. (Mateja 5:23, 24.) Daudzi ir pārliecinājušies, ka ar grūtībām vislabāk var tikt galā, izmantojot Bībeles principus.

 1. IZRUNĀJIETIES

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Ir.. savs laiks, kad runāt.” (Salamans Mācītājs 3:1, 7.) Veltiet laiku tam, lai izrunātos par konkrēto problēmu. Atklāti pastāstiet dzīvesbiedram, kā jūs jūtaties un ko jūs domājat par šo jautājumu. Vienmēr ”runājiet patiesību”. (Efesiešiem 4:25.) Ja jūsu emocijas ir sakāpinātas, neuzsāciet strīdu. Mierīga atbilde neļauj sarunai pāraugt asā ķīviņā. (Salamana Pamācības 15:4; 26:20.)

Arī tad, ja nepiekrītat viens otram, runājiet laipni un nekad neaizmirstiet savam dzīvesbiedram parādīt mīlestību un cieņu. (Kolosiešiem 4:6.) Centieties pēc iespējas drīzāk atrisināt domstarpības un nepieļaujiet, ka jūs vispār pārstātu sarunāties. (Efesiešiem 4:26.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Izvēlieties piemērotu laiku, kad apspriest radušos problēmu.

  • Kad otrs runā, klausieties un nepārtrauciet viņu. Pienāks brīdis, kad arī jūs varēsiet izteikties.

 2. UZKLAUSIET UN CENTIETIES SAPRAST

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Esiet savstarpēji sirsnīgi. Centieties pirmie apliecināt cits citam cieņu.” (Romiešiem 12:10.) Liela nozīme ir tam, kā jūs klausāties. Mēģiniet saprast dzīvesbiedra viedokli un ”esiet.. līdzcietīgi, parādiet.. pazemību”. (1. Pētera 3:8; Jēkaba 1:19.) Nebūtu labi, ja jūs tikai izliktos, ka klausāties. Ja iespējams, pārtrauciet darīt to, ko esat iesākuši, un pilnībā pievērsieties dzīvesbiedram vai arī pavaicājiet, vai jūs nevarētu parunāt vēlāk. Ja domāsiet par dzīvesbiedru kā par savu partneri, nevis pretinieku, jūs neļausiet ”sevi pārmērīgi ātri pārņemt dusmām”. (Salamans Mācītājs 7:9.)

DAŽI IETEIKUMI

  • No sirds uzklausiet dzīvesbiedru, pat ja jums nav patīkami dzirdēt to, ko viņš saka.

  • Centieties saprast, kas slēpjas aiz vārdiem. Pievērsiet uzmanību dzīvesbiedra ķermeņa valodai un balss tonim.

3. DARIET TĀ, KĀ ESAT LĒMUŠI

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Kur tiešām dara darbu, tur visa kā pietiek, bet kur rīkojas tikai ar vārdiem, tur valda trūkums.” (Salamana Pamācības 14:23.) Nepietiek tikai atrast labu problēmas risinājumu — jums arī jāīsteno pieņemtie lēmumi. Tas var prasīt daudz pūļu, bet noteikti ir vērts tā rīkoties. (Salamana Pamācības 10:4.) Ja jūs cieši sadarbosieties, jums būs ”labāka alga” par jūsu pūlēm. (Salamans Mācītājs 4:9.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Izlemiet, ko katrs no jums darīs, lai risinātu problēmu.

  • Ik pa laikam izvērtējiet, kā jums veicas.