Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 6. NODAĻA

Kā bērna piedzimšana maina laulības dzīvi

Kā bērna piedzimšana maina laulības dzīvi

”Bērni ir tā Kunga dāvana.” (Psalms 127:3)

Bērna ienākšana ģimenē var sagādāt gan milzīgu prieku, gan noteiktas grūtības. Ja nesen esat kļuvuši par vecākiem, jūs varbūt esat pārsteigti, redzot, cik daudz laika un spēka prasa rūpes par mazuli. Pastāvīgais miega trūkums un emocionālās pārmaiņas, kas jums jāizjūt, var radīt spriedzi jūsu attiecībās. Jums abiem kaut kas ir jāmaina savā dzīvē, lai spētu pienācīgi gādāt par bērnu un neattālinātos viens no otra. Kādi Bībeles padomi jums var palīdzēt?

 1. PĀRMAIŅAS, KO DZĪVĒ IENES BĒRNS

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Mīlestība ir pacietīga un laipna.” Tāpat mīlestība ”nemeklē savu labumu, nav viegli aizkaitināma”. (1. Korintiešiem 13:4, 5.) Māmiņām ir pilnīgi dabiski veltīt jaundzimušajam nedalītu uzmanību. Taču vīram var rasties sajūta, ka viņu atstāj novārtā, tāpēc sieva nedrīkst aizmirst, ka arī vīram ir nepieciešama viņas uzmanība. Izturoties pacietīgi un laipni, sieva var palīdzēt vīram justies vajadzīgam, kā arī palīdzēt viņam pilnvērtīgi iesaistīties bērna aprūpē.

”Vīri, kopdzīvē ar sievām esiet saprotoši.” (1. Pētera 3:7.) Jums ir jāsaprot, ka sieva lielāko daļu enerģijas veltī mazulim. Viņai ir jauni pienākumi, un viņa var izjust spriedzi, būt pārgurusi vai nomākta. Reizēm viņa var pat sadusmoties uz jums, taču centieties saglabāt mieru, jo ”pacietīgais ir labāks nekā stiprais”. (Salamana Pamācības 16:32.) Esiet iejūtīgi un atbalstiet sievu. (Salamana Pamācības 14:29.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Tēviem. Palīdziet sievai rūpēties par bērnu arī naktī. Centieties ierobežot laiku, ko jūs veltāt citām lietām, lai varētu pēc iespējas vairāk būt kopā ar sievu un mazuli.

  • Mātēm. Kad vīrs piedāvā savu palīdzību, nenoraidiet to. Ja, rūpējoties par bērnu, viņš neizdara visu ideāli, nekritizējiet viņu, bet laipni ierādiet, kā darīt pareizi.

 2. STIPRINIET SAVAS ATTIECĪBAS

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Tie kļūs par vienu miesu.” (1. Mozus 2:24.) Kaut arī jūs ģimenē vairs neesat divi vien, jūs ar dzīvesbiedru joprojām esat ”viena miesa”. Dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai saglabātu ciešas attiecības.

Sievas, esiet pateicīgas par vīra atbalstu un palīdzību. Jūsu atzinīgie vārdi var būt kā ”dziedinātājas zāles”. (Salamana Pamācības 12:18.) Vīri, sakiet sievai, cik ļoti viņu mīlat un augstu vērtējat. Uzslavējiet viņu par to, kā viņa gādā par ģimeni. (Salamana Pamācības 31:10, 28.)

”Lai ikviens meklē nevis savu, bet cita labumu!” (1. Korintiešiem 10:24.) Vienmēr rīkojieties sava dzīvesbiedra interesēs. Atvēliet laiku sarunām, uzklausiet viens otru un neaizmirstiet uzslavēt dzīvesbiedru. Esiet nesavtīgi dzimumattiecībās un ņemiet vērā dzīvesbiedra vajadzības. Bībelē ir teikts: ”Neatsakiet viens otram, ja nu vienīgi pēc abpusējas vienošanās.” (1. Korintiešiem 7:3—5.) Atklāti pārrunājiet šo jautājumu savā starpā. Esot pacietīgi un saprotoši, jūs stiprināsiet savas attiecības.

DAŽI IETEIKUMI

  • Atrodiet laiku, lai pabūtu divatā.

  • Aplieciniet mīlestību dzīvesbiedram arī šķietami mazās lietās, piemēram, uzrakstiet mīļu zīmīti vai uzdāviniet kaut ko nelielu.

 3. MĀCIET SAVU BĒRNU

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Jau no pašas mazotnes pazīsti svētos rakstus, kas tevi var darīt gudru, lai tu iegūtu glābšanu.” (2. Timotejam 3:15.) Laikus apdomājiet, kā jūs mācīsiet savu bērniņu. Viņam piemīt apbrīnojama spēja mācīties pat tad, kad viņš vēl nav dzimis. Jau mātes klēpī bērns var pazīt jūsu balsi un reaģēt uz jūsu emocijām. Lasiet viņam priekšā no pašas mazotnes. Kaut arī viņš varbūt nesaprot, ko jūs lasāt, viņā pamazām veidosies patika pret lasīšanu.

Jūs varat sākt stāstīt bērnam par Dievu, kad viņš vēl ir pavisam mazs. Lai viņš dzird, kā jūs lūdzat Jehovu. (5. Mozus 11:19.) Arī tad, kad spēlējaties ar mazo, stāstiet par to, ko Dievs ir radījis. (Psalms 78:3, 4.) Ar laiku bērns redzēs, cik ļoti jūs mīlat Jehovu, un arī viņam izveidosies šāda mīlestība.

DAŽI IETEIKUMI

  • Lūdziet Dievam gudrību, lai sekmīgi mācītu savu bērnu.

  • Runājot ar bērnu, bieži atkārtojiet svarīgus vārdus un domas, lai viņš sāktu mācīties jau mazotnē.