Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kā ģimene var būt laimīga

 7. NODAĻA

Kā audzināt bērnu

Kā audzināt bērnu

”Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un tie tev jāpiekodina taviem bērniem.” (5. Mozus 6:6, 7)

Jehova ir izveidojis ģimenes institūtu, un viņš ir noteicis, ka par bērniem ir atbildīgi vecāki. (Kolosiešiem 3:20.) Vecāku pienākums ir mācīt bērnam mīlēt Jehovu un izaudzināt bērnu par krietnu, apzinīgu cilvēku. (2. Timotejam 1:5; 3:15.) Tāpēc jums, vecāki, jāzina, kas ir jūsu dēla vai meitas sirdī. Protams, liela nozīme ir jūsu priekšzīmei — ja Jehovas vārdi būs jūsu sirdī, jūs varēsiet tos iemācīt arī savam bērnam. (Psalms 40:9.)

 1. ESIET TĀDI, AR KURIEM BĒRNIEM IR VIEGLI RUNĀT

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Jābūt naskam klausīties, gausam runāt.” (Jēkaba 1:19.) Jūs noteikti vēlaties, lai bērni nebaidītos vērsties pie jums. Viņiem jāzina, ka jūs esat gatavi viņus uzklausīt, kad vien viņi vēlēsies ar jums aprunāties. Gādājiet, lai mājās valdītu mierīga gaisotne, jo tad bērniem būs vieglāk brīvi izteikt savas domas. (Jēkaba 3:18.) Ja viņiem liksies, ka jūs izturēsieties bargi vai nosodīsiet viņus, viņi nebūs ar jums atklāti. Esiet pacietīgi un bieži aplieciniet viņiem mīlestību. (Mateja 3:17; 1. Korintiešiem 8:1.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Esiet gatavi uzklausīt bērnus, kad viņi vēlas ar jums runāt.

  • Sarunājieties ar bērniem regulāri, nevis tikai tad, kad radusies kāda problēma.

2. CENTIETIES SAPRAST, KO VIŅI PATIESĪBĀ GRIB PATEIKT

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Gudrs visu dara ar prātu.” (Salamana Pamācības 13:16.) Dažkārt, lai saprastu bērnu patiesās izjūtas, jums jācenšas saskatīt, kas slēpjas aiz viņu vārdiem. Pusaudži bieži vien pārspīlē vai pasaka to, ko īstenībā nedomā. ”Kas atbild, iekāms viņš dzirdējis, tam piemīt vientiesība.” (Salamana Pamācības 18:13.) Tāpēc neaizsvilstieties dusmās. (Salamana Pamācības 19:11.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Lai ko bērns jums teiktu, nepārtrauciet viņu un nereaģējiet asi.

  • Atcerieties, ko tajā pašā vecumā domājāt un jutāt jūs un kas jums šķita svarīgs.

 3. ESIET VIENOTI AR DZĪVESBIEDRU

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību!” (Salamana Pamācības 1:8, LB-65r.) Pienākumu audzināt bērnus Jehova ir uzticējis abiem vecākiem — gan tēvam, gan mātei. Māciet bērnus izturēties pret jums ar cieņu un jums paklausīt. (Efesiešiem 6:1—3.) Ja vecāki nav ”pilnīgi vienoti — vienprātīgi”, bērni to jūt. (1. Korintiešiem 1:10.) Tad, ja jūs ar dzīvesbiedru nespējat par kaut ko vienoties, nerisiniet domstarpības bērnu priekšā, jo tas grautu jūsu autoritāti viņu acīs.

DAŽI IETEIKUMI

  • Vienojieties par bērnu audzināšanas metodēm.

  • Ja bērnu audzināšanas jautājumos jūsu domas dalās, centieties izprast sava dzīvesbiedra viedokli.

 4. PLĀNOJIET, KĀ AUDZINĀSIET BĒRNU

KAS TEIKTS BĪBELĒ. ”Māci savam bērnam viņa ceļu.” (Salamana Pamācības 22:6.) Ja bērna audzināšanu atstāj pašplūsmai, tā nebūs sekmīga. Jums jau iepriekš jāplāno, kā jūs bērnu mācīsiet un kā rīkosieties, ja viņš jums neklausīs. (Psalms 127:4; Salamana Pamācības 29:17.) Tas nenozīmē, ka bērns tikai jāsoda. Viņam jāpalīdz saprast, kāpēc ir jāievēro izvirzītie noteikumi. (Salamana Pamācības 28:7.) Palīdziet bērnam iemīlēt Jehovas vārdus, kas lasāmi Bībelē, un izprast Bībeles principus. (Psalms 1:2.) Tas attīstīs viņa sirdsapziņu. (Ebrejiem 5:14.)

DAŽI IETEIKUMI

  • Rūpējieties, lai bērnu acīs Dievs būtu reāla persona, uz ko viņi var paļauties.

  • Skaidrojiet bērniem, kas viņus var apdraudēt morālā ziņā, piemēram, sociālajos tīklos un citur internetā. Māciet viņiem, kā rīkoties, ja kāds viņiem uzmācas.

”Māci savam bērnam viņa ceļu”