Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ievads

Ievads

Mūsu laikos ģimenēm jāpieredz daudz grūtību. Tāpēc rodas jautājums: vai ģimenes var būt laimīgas? Tas noteikti nav viegli panākams, taču ģimenēm ir pieejama palīdzība. Kaut arī šī brošūra nav visaptveroša laulības dzīves rokasgrāmata, tajā ir apskatīti noderīgi Bībeles principi un sniegti praktiski ieteikumi. Tos pareizi izmantojot, var veicināt laimi ģimenē.