Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

 6. NODARBĪBA

Vai mirušajiem ir cerība atgriezties dzīvē?

Vai mirušajiem ir cerība atgriezties dzīvē?

1. Vai mirušajiem ir cerība atgriezties dzīvē?

Kad nomira Jēzus draugs Lācars, Jēzus devās uz Betānijas ciemu, kur Lācars bija dzīvojis. Kad Jēzus ieradās šajā ciemā, kas atradās netālu no Jeruzālemes, viņa draugs bija miris jau četras dienas. Kopā ar Lācara māsām Martu un Mariju Jēzus aizgāja pie viņa kapa. Drīz tur sapulcējās ļaudis. Tad Jēzus piecēla Lācaru no nāves. Iedomājieties, cik priecīgas bija Marta un Marija! (Izlasiet Jāņa 11:21—24, 38—44.)

Marta jau pirms tam zināja, ka mirušo stāvoklis nav bezcerīgs un ka Dievs Jehova mirušos cels augšā dzīvei uz zemes. (Izlasiet Jesajas 26:19.)

2. Kādā stāvoklī atrodas mirušie?

Dievs teica Ādamam: ”Tu esi puteklis, un pie pīšļiem tev būs atkal atgriezties.” (1. MOZUS 3:19)

Cilvēks ir radīts no zemes putekļiem. (1. Mozus 2:7; 3:19.) Cilvēkam nav nemirstīgas dvēseles, kas mājo fiziskā ķermenī. Mēs esam fiziskas būtnes, un mūsos nav nekā tāda, kas pēc nāves turpinātu dzīvot. Kad mēs mirstam, mūsu smadzenes mirst un visas mūsu domas izgaist. Lācars nestāstīja, ka būtu kaut ko piedzīvojis pēc nāves, jo mirušajiem nav apziņas, tāpēc viņam nebija, ko stāstīt. (Izlasiet Salamana Mācītāja 9:5, 6, 10.)

Vai Dievs pēc nāves moka cilvēkus ugunī? Tā kā no Bībeles izriet, ka mirušie neko nespēj ne domāt, ne just, mācība par elles ugunīm nepārprotami ir viltus mācība, kas  nomelno Dievu. Jau doma vien, ka cilvēki tiek mocīti ugunī, viņam sagādā riebumu. (Izlasiet Jeremijas 7:31.)

3. Vai mirušie var runāt ar mums?

Mirušie nevar ne runāt, ne dzirdēt. (Psalms 115:17.) Taču pastāv ļauni eņģeļi, kas spēj runāt ar cilvēkiem un izlikties, ka viņi ir mirušie. (2. Pētera 2:4.) Jehova ir aizliedzis mēģināt sazināties ar mirušajiem. (Izlasiet 5. Mozus 18:10, 11.)

4. Kas tiks piecelti no nāves?

Miljoniem mirušo tiks celti augšā, lai atkal dzīvotu uz zemes. Starp viņiem būs arī tādi cilvēki, kas nav pazinuši Dievu un ir darījuši ļaunu. (Izlasiet Lūkas 23:43; Apustuļu darbus 24:15.)

Augšāmceltajiem būs iespēja mācīties patiesību par Dievu un pierādīt savu ticību Jēzum, paklausot viņam. (Atklāsmes 20:11—13.) Tie, kas, atgriezušies dzīvē, darīs labu, varēs dzīvot uz zemes mūžīgi. (Izlasiet Jāņa 5:28, 29.)

5. Ko cerība uz augšāmcelšanu liecina par Jehovu?

Lai mirušajiem būtu izredzes atgriezties dzīvē, Dievs sūtīja savu Dēlu mirt par mums. Tas liecina par Jehovas mīlestību un augstsirdīgo labestību. Vai ir kāds, ko jūs sevišķi ilgojaties sastapt, kad mirušie tiks piecelti no nāves? (Izlasiet Jāņa 3:16; Romiešiem 6:23.)