Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

Kas ir Bībeles autors?

Kas ir Bībeles autors?

Kāpēc Bībeli sauc par ”Dieva vārdiem”, kaut gan to ir sarakstījuši cilvēki? (1. Tesalonikiešiem 2:13.) Kā Dievs cilvēkiem varēja nodot savas domas?