Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 3. NODARBĪBA

Vai labā vēsts tiešām ir no Dieva?

Vai labā vēsts tiešām ir no Dieva?

1. Kas ir Bībeles autors?

Bībele ir grāmata, kurā ir lasāma labā vēsts, ka cilvēki varēs mūžīgi dzīvot uz zemes. (Psalms 37:29.) Bībele sastāv no 66 mazākām grāmatām. To sarakstīšanu Dievs uzticēja aptuveni 40 dievbijīgiem vīriešiem. Pirmās piecas Bībeles grāmatas apmēram pirms 3500 gadiem uzrakstīja Mozus. Pēdējo grāmatu uzrakstīja apustulis Jānis vairāk nekā pirms 1900 gadiem. Kas ir Bībelē atrodamās informācijas autors? Dievs vadīja Bībeles sarakstītājus ar savu svēto garu. (2. Samuēla 23:2.) Viņi izklāstīja nevis savas, bet Dieva domas. Tātad Bībeles autors ir Dievs Jehova. (Izlasiet 2. Timotejam 3:16; 2. Pētera 1:20, 21.)

2. Kā var zināt, ka Bībelē rakstītais ir patiesība?

Fakts, ka Bībelē precīzi un detalizēti ir paredzēta nākotne, apstiprina, ka Bībeles autors ir Dievs, jo neviens cilvēks nav spējīgs izteikt šādus paredzējumus. (Jozuas 23:14.) Tikai Visvarenais Dievs spēj precīzi pateikt, kas cilvēci gaida nākotnē. (Izlasiet Jesajas 42:9; 46:10.)

Grāmatai, kas ir Dieva iedvesmota, būtu jābūt unikālai, un Bībele tiešām tāda ir. Tā ir iztulkota simtiem valodās un izdota vairākos miljardos eksemplāru. Lai gan šī grāmata ir ļoti sena, tā saskan ar pierādītiem zinātniskiem faktiem. Turklāt tajā nav iekšēju pretrunu, kaut gan to ir rakstījuši vairāk nekā 40 cilvēki. * Bībelē arī atklājas Dieva izcilā mīlestība, un Bībele spēj mainīt cilvēku dzīvi uz labo pusi. Tas viss miljoniem cilvēku ir pārliecinājis, ka Bībele ir Dieva vārdi. (Izlasiet 1. Tesalonikiešiem 2:13.)

 3. Par ko ir stāstīts Bībelē?

Viena no Bībeles galvenajām tēmām ir labā vēsts par to, ka Dievam ir brīnišķīgs nodoms, kura piepildīšanās nesīs svētības cilvēkiem. Bībelē ir paskaidrots, kā pašos cilvēces pirmsākumos cilvēki zaudēja iespēju dzīvot paradīzē uz zemes un kā paradīze galu galā tiks atjaunota. (Izlasiet Atklāsmes 21:4, 5.)

Bībele satur arī likumus, principus un padomus. Turklāt tajā ir aprakstīts, kā vēstures gaitā Dievs ir izturējies pret cilvēkiem, un no šiem aprakstiem daudz ko var uzzināt par Dieva personību. Šādi Bībele mums palīdz iepazīt Dievu. Tā paskaidro, kā ir iespējams kļūt par viņa draugu. (Izlasiet Psalmu 19:8, 12; Jēkaba 2:23; 4:8.)

4. Kā saprast Bībeli?

Lai palīdzētu saprast Bībeli, šajā brošūrā ir izmantota līdzīga metode, kādu lietoja Jēzus. Viņš minēja Bībeles pantus un paskaidroja to nozīmi. (Izlasiet Lūkas 24:27, 45.)

Ir saviļņojoši uzzināt labo vēsti no Dieva. Tomēr dažiem šī vēsts ir vienaldzīga vai pat izraisa nepatiku. Bet neļaujiet tam jūs apturēt. No tā, vai jūs iepazīsiet Dievu, ir atkarīga jūsu mūžīgā nākotne. (Izlasiet Jāņa 17:3.)

 

^ 3. rk. Skat. brošūru Grāmata visiem cilvēkiem.