1. Vai visas reliģijas ir labas?

Labus cilvēkus var atrast visās reliģijās. Dievs redz visus šos cilvēkus, un viņam rūp, kas ar tiem notiek. Diemžēl reliģijas nereti tiek izmantotas nekrietniem mērķiem. (2. Korintiešiem 4:3, 4; 11:13—15.) Bieži izskan ziņas par dažādu reliģiju saistību ar terorismu, genocīdu, kariem un bērnu ļaunprātīgu izmantošanu. Dievbijīgus cilvēkus tas ļoti sarūgtina. (Izlasiet Mateja 24:3—5, 11, 12.)

Patiesā reliģija sagādā Dievam godu, turpretī viltus reliģijas viņam ir nepatīkamas. Tās māca uzskatus, kas nav saskaņā ar Bībeli, piemēram, aplamas mācības par Dievu un mirušo stāvokli. Bet Jehova vēlas, lai cilvēki zinātu patiesību par viņu. (Izlasiet Ecēhiēla 18:4; 1. Timotejam 2:3—5.)

2. Kas reliģijas gaida nākotnē?

Dievu nevar piemānīt — viņam nav patīkamas reliģijas, kuru piekritēji apgalvo, ka mīl viņu, bet patiesībā mīl Sātana pasauli. (Jēkaba 4:4.) Dieva Rakstos visas viltus reliģijas kopā ir nosauktas par ”lielo Babilonu”. Babilona bija tā senā pilsēta, kurā pēc Noasa plūdiem aizsākās viltus reliģija. Drīz Dievs iznīcinās visas reliģijas, kas maldina un apspiež cilvēkus. (Izlasiet Atklāsmes 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.)

Taču Jehova nav aizmirsis godprātīgos cilvēkus, kas izkaisīti daudzajās viltus reliģijās. Viņš tos ved laukā no šīm reliģijām un apvieno, mācīdams tiem patiesību. (Izlasiet Mihas 4:2, 5.)

 3. Kas jādara tiem, kuri no sirds vēlas kalpot Dievam?

Patiesā reliģija apvieno cilvēkus

Jehovam ir dārgi cilvēki, kuri mīl to, kas ir patiess un labs. Viņš aicina šos cilvēkus atstāt viltus reliģijas. Tie, kas mīl Dievu, ir gatavi veikt izmaiņas, lai būtu viņam patīkami. (Izlasiet Atklāsmes 18:4.)

Kad pirmajā gadsimtā godprātīgi cilvēki dzirdēja labo vēsti, ko sludināja apustuļi, viņi ar prieku uz to atsaucās. Viņi no Jehovas mācījās jaunu, labāku dzīvesveidu, iegūstot patiesu dzīves jēgu un cerību. Šie cilvēki ir labs paraugs mums, jo viņi, atsaukdamies uz labo vēsti, par galveno savā dzīvē padarīja Jehovas gribas pildīšanu. (Izlasiet 1. Tesalonikiešiem 1:8, 9; 2:13.)

Jehova labprāt uzņem savu kalpu saimē visus, kas atstāj viltus reliģijas. Ja pieņemsiet Jehovas sirsnīgo aicinājumu, jūs iegūsiet viņa draudzību, brālīgas mīlestības saitēm vienotu ticības biedru saimi un mūžīgu dzīvi. (Izlasiet Marka 10:29, 30; 2. Korintiešiem 6:17, 18.)

4. Kā Dievs sagādās prieku un atvieglojumu visā pasaulē?

Ziņa, ka viltus reliģijas saņems sodu, ir laba vēsts. Viltus reliģiju gals nesīs atvieglojumu visā pasaulē. Tās nekad vairs nemaldinās un nešķels cilvēci. Visi būs apvienoti vienīgā patiesā Dieva pielūgsmē. (Izlasiet Atklāsmes 18:20, 21; 21:3, 4.)