Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 2. NODARBĪBA

Kas ir Dievs?

Kas ir Dievs?

1. Kāpēc ir jāpielūdz Dievs?

Patiesais Dievs ir visa Radītājs. Viņam nav bijis sākuma un nekad nebūs beigu. (Psalms 90:2.) Labā vēsts, kas atrodama Bībelē, nāk no viņa. (1. Timotejam 1:11.) Tā kā Dievs ir devis mums dzīvību, mums ir jāpielūdz vienīgi viņš. (Izlasiet Atklāsmes 4:11.)

2. Kāds ir Dievs?

Neviens cilvēks nekad nav redzējis Dievu, jo Dievs ir gars, un tas nozīmē, ka viņš ir daudz augstāka būtne nekā fiziskās būtnes, kas dzīvo uz zemes. (Jāņa 1:18; 4:24.) Taču mēs daudz ko varam uzzināt par Dieva personību, vērojot viņa radīto. Piemēram, ziedu un augļu daudzveidība mums ļauj saskatīt viņa mīlestību un gudrību. Grandiozais Visums liecina par Dieva spēku. (Izlasiet Romiešiem 1:20.)

Vēl vairāk par Dieva personību var uzzināt no Bībeles. Piemēram, Bībelē ir stāstīts, kas Dievam ir patīkami un kas ne, kā viņš izturas pret cilvēkiem un kā viņš rīkojas dažādās situācijās. (Izlasiet Psalmu 103:7—10.)

3. Vai Dievam ir vārds?

Jēzus teica: ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts tavs vārds.” (Mateja 6:9.) Lai gan Dievam ir daudz titulu, viņam ir tikai viens vārds. Dažādās valodās tas tiek izrunāts dažādi. Latviski tiek lietota Dieva vārda forma Jehova (daži dod priekšroku formai Jahve). (Izlasiet Marka 12:29, 30.)

Daudzos Bībeles izdevumos Dieva vārds ir aizstāts ar tituliem Kungs un Dievs. Taču tad, kad Bībele tika uzrakstīta, Dieva vārds tajā bija lietots aptuveni 7000 reižu.  Jēzus darīja zināmu Dieva vārdu, kad viņš mācīja cilvēkiem par Dievu. (Izlasiet Jāņa 17:26.)

4. Vai Jehova gādā par mums?

Tāpat kā šis mīlošais tēvs, Dievs rūpējas, lai mums galu galā klātos labi

Vai fakts, ka pasaulē ir daudz ciešanu, nozīmē, ka Dievam Jehovam ir vienalga, kas ar mums notiek? Daži apgalvo, ka Dievs mums liek ciest, lai mūs pārbaudītu, bet tā nav taisnība. (Izlasiet Jēkaba 1:13.)

Dievs cilvēkus ir apveltījis ar brīvu gribu. Vai nav patīkami apzināties, ka mums ir dota iespēja brīvi izvēlēties, vai mēs gribam kalpot Dievam vai ne? (Jozuas 24:15.) Bet daudzi savu brīvo gribu izmanto nepareizi un dara citiem ļaunu, tāpēc ciešanu ir tik daudz. Jehovam ir sāpīgi redzēt šādu netaisnību. (Izlasiet 1. Mozus 6:5, 6.)

Dievs Jehova gādā par mums. Viņš vēlas, lai mūsu dzīve būtu laimīga. Drīz viņš darīs galu visām ciešanām un tiem, kas tās izraisa. Ir pamatots iemesls, kāpēc pagaidām Jehova vēl pieļauj ciešanas. 8. nodarbībā ir paskaidrots, kāds ir šis iemesls. (Izlasiet 2. Pētera 2:9; 3:7, 13.)

5. Kā ir iespējams tuvoties Dievam?

Jehova mūs aicina, lai mēs tuvojamies viņam, runājot ar viņu lūgšanās. Viņš interesējas par katru no mums personiski. (Psalms 65:3; 145:18.) Viņš labprāt piedod pārkāpumus. Viņš ievēro mūsu pūles rīkoties tā, kā viņam ir patīkami, pat ja reizēm mums tas neizdodas. Tāpēc, kaut arī esam nepilnīgi, mēs varam izveidot tuvas attiecības ar Dievu. (Izlasiet Psalmu 103:12—14; Jēkaba 4:8.)

Jehova ir mūsu dzīvības devējs, tāpēc mums viņš ir jāmīl vairāk par visiem. (Mateja 22:37.) Ja mēs apliecināsim mīlestību pret Dievu, mācoties par viņu no Bībeles un darot to, ko viņš prasa, mūsu attiecības ar viņu kļūs aizvien ciešākas. (Izlasiet 1. Timotejam 2:4; 1. Jāņa 5:3.)