1. Kas ir Dieva valstība?

Kāpēc Jēzus ir vislabākais valdnieks? (MARKA 1:40—42)

Dieva valstība ir debesu valdība. Tā stāsies visu citu valdību vietā un panāks, ka uz zemes, tāpat kā debesīs, tiks īstenota Dieva griba. Šī ziņa par Dieva valstību ir laba vēsts. Cilvēcei ir vajadzīga laba valdība, un Dieva valstība pavisam drīz šo vajadzību apmierinās. Tā apvienos visus, kas dzīvo uz zemes. (Izlasiet Daniēla 2:44; Mateja 6:9, 10; 24:14.)

Par savas valstības ķēniņu Dievs Jehova ir iecēlis savu Dēlu Jēzu Kristu. (Izlasiet Atklāsmes 11:15.)

Noskatieties video Kas ir Dieva valstība?

2. Kāpēc Jēzus ir vislabākais valdnieks?

Dieva Dēls ir ideāls valdnieks, jo viņš ir labs un nelokāmi aizstāv taisnību. (Mateja 11:28—30.) Turklāt Jēzum ir pietiekami liela vara, lai palīdzētu cilvēkiem, jo viņš valdīs pār zemi no debesīm. Pēc augšāmcelšanas viņš devās uz debesīm, kur apsēdās pie Jehovas labās rokas un sāka gaidīt, kad viņu cels tronī. (Ebrejiem 10:12, 13.) Visbeidzot Dievs piešķīra Jēzum varu, lai viņš sāktu valdīt. (Izlasiet Daniēla 7:13, 14.)

3. Kas valdīs kopā ar Jēzu?

Kopā ar Jēzu no debesīm valdīs arī citi, kas Bībelē ir nosaukti par ”svētajiem”. (Daniēla 7:27.) Pirmie svētie, kas tika izraudzīti, bija Jēzus uzticīgie apustuļi. Jehova līdz pat šim laikam turpina izraudzīties par svētajiem viņam uzticīgus vīriešus un sievietes. Tāpat kā Jēzus, viņi pēc nāves tiek celti augšā garīgā ķermenī. (Izlasiet Jāņa 14:1—3; 1. Korintiešiem 15:42—44.)

 Cik pavisam būs to cilvēku, kas dosies uz debesīm? Jēzus viņus nosauca par ”mazo ganāmpulciņu”. (Lūkas 12:32.) Viņu kopskaits galu galā būs 144 tūkstoši, un viņi valdīs pār zemi kopā ar Jēzu. (Izlasiet Atklāsmes 14:1.)

4. Kas notika, kad Jēzus sāka valdīt?

Dieva valstība sāka valdīt 1914. gadā. * Saņēmis ķēniņa varu, Jēzus vispirms padzina no debesīm Sātanu un viņa dēmonus un nometa tos uz zemes. Sātans saniknojās un savās lielajās dusmās sāka izraisīt uz zemes vienu nelaimi pēc otras. (Atklāsmes 12:7—10, 12.) Kopš tā laika cilvēce pieredz sevišķi daudz grūtību. Kari, bads, epidēmijas un zemestrīces pieder pie ”zīmes”, kas liecina, ka Dieva valstība drīz pilnībā pārņems varu pār zemi. (Izlasiet Lūkas 21:7, 10, 11, 31.)

5. Ko Dieva valstība paveiks?

Ar pasaules mēroga sludināšanas palīdzību Dieva valstība jau tagad apvieno lielu pulku cilvēku no visām tautām. Miljoniem pazemīgu cilvēku pakļaujas Jēzus varai un kļūst par šīs valstības pavalstniekiem. Dieva valstība viņus pasargās, kad tā iznīcinās ļauno pasaules kārtību, kāda šobrīd pastāv uz zemes. Visiem, kas vēlas saņemt svētības, ko nesīs Dieva valstība, ir jāmācās būt paklausīgiem Jēzus pavalstniekiem. (Izlasiet Atklāsmes 7:9, 14, 16, 17.)

Tūkstoš gadu laikā valstība panāks, ka tiek īstenots Dieva sākotnējais nodoms un zeme kļūst par paradīzi. Pēc tam Jēzus nodos valdīšanu sava Tēva rokās. (1. Korintiešiem 15:24—26.) Vai ir kāds, kuram jūs gribētu pastāstīt par Dieva valstību? (Izlasiet Psalmu 37:10, 11, 29.)

 

^ 6. rk. Bībeles pravietojumi, kas norāda uz 1914. gadu, detalizēti ir aplūkoti grāmatā Ko patiesībā māca Bībele?, 215.—218. lpp.