Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

 8. NODARBĪBA

Kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu un ciešanas?

Kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu un ciešanas?

1. Kā radās ļaunums?

Dievs ir ļāvis cilvēkiem valdīt pietiekami ilgi, lai kļūtu skaidrs, ka viņi nespēj atrisināt pasaules problēmas

Ļaunums uz zemes sākās ar pirmajiem Sātana meliem. Sākumā Sātans bija nevainojams eņģelis, taču viņš ”nenoturējās patiesībā”. (Jāņa 8:44.) Viņš sāka tīkot pēc pielūgsmes, kas pienākas vienīgi Dievam. Sātans meloja pirmajai sievietei, Ievai, un pārliecināja Ievu klausīt viņam, nevis Dievam. Ādams, tāpat kā viņa sieva, arī nolēma nepaklausīt Dievam. Ādama lēmuma sekas ir ciešanas un nāve. (Izlasiet 1. Mozus 3:1—6, 19.)

Kad Sātans mudināja Ievu nepaklausīt Dievam, viņš uzsāka dumpi pret Dieva augstāko varu. Lielākā daļa cilvēku ir pievienojušies Sātanam šajā dumpī un nepakļaujas Dieva varai. Tā Sātans ir kļuvis par ”šīs pasaules valdnieku”. (Izlasiet Jāņa 14:30; 1. Jāņa 5:19.)

2. Vai Dieva radītajam piemita trūkumi?

Visi Dieva darbi ir pilnīgi. Cilvēki un eņģeļi, ko Dievs radīja, bija spējīgi pilnībā paklausīt Dievam. (5. Mozus 32:4, 5.) Taču Dievs mūs ir radījis ar brīvu gribu, tāpēc mēs varam izvēlēties — darīt labu vai ļaunu. Gribas brīvība mums dod iespēju pierādīt savu mīlestību pret Dievu. (Izlasiet Jēkaba 1:13—15; 1. Jāņa 5:3.)

3. Kāpēc Dievs ir pieļāvis ciešanas?

Kādu laiku Dievs Jehova ir pacietis nepakļaušanos viņa augstākajai varai. Kāpēc? Viņš tā ir rīkojies tādēļ, lai kļūtu redzams, ka no viņa neatkarīga valdīšana cilvēkiem nevar nākt par labu. (Salamans Mācītājs 7:29; 8:9.) Seštūkstoš  cilvēces vēstures gadu to skaidri ir pierādījuši. Nevienam valdniekam nav izdevies izskaust karus, noziedzību, netaisnību un slimības. (Izlasiet Jeremijas 10:23; Romiešiem 9:17.)

Pretēji cilvēku valdīšanai, Dieva vara nes svētības visiem, kas tai pakļaujas. (Jesajas 48:17, 18.) Drīz Jehova darīs galu visām cilvēku valdībām. Uz zemes dzīvos vienīgi tie, kas atzīst Dieva varu un viņam paklausa. (Jesajas 11:9.) (Izlasiet Daniēla 2:44.)

4. Kādu iespēju mums sagādā Dieva pacietība?

Sātans apgalvoja, ka neviens nekalpos Jehovam aiz nesavtīgas mīlestības. Vai jūs gribētu atspēkot šos melus? Jums ir tāda iespēja! Dieva pacietības dēļ mums visiem ir dota iespēja parādīt, kādu varu mēs atbalstām — Dieva vai cilvēku. Ar savu dzīvi mēs apliecinām, kādu izvēli esam izdarījuši. (Izlasiet Ījaba 1:8—12; Salamana Pamācības 27:11.)

5. Kā mēs varam pierādīt, ka atbalstām Dieva varu?

No mūsu lēmumiem var redzēt, vai mēs vēlamies pakļauties Dieva varai

Mēs pierādām, ka vēlamies atbalstīt Dieva varu, ja ar Bībeles palīdzību cenšamies noskaidrot, kā viņu pareizi pielūgt, un dzīvojam pēc viņa norādījumiem. (Jāņa 4:23.) Mēs neļaujam Sātanam būt mūsu valdniekam, ja sekojam Jēzus paraugam un neiesaistāmies politikā un militāros konfliktos. (Izlasiet Jāņa 17:14.)

Sātans izmanto savu ietekmi, lai veicinātu amorālu, nekrietnu rīcību. Ja mēs nevēlamies iesaistīties šādā rīcībā, var gadīties, ka draugi vai radinieki mūs izsmej vai nostājas pret mums. (1. Pētera 4:3, 4.) Mums ir jāizšķiras, kurā pusē mēs vēlamies būt. Vai mēs meklēsim draugus starp cilvēkiem, kas mīl Dievu? Vai mēs dzīvosim saskaņā ar Dieva likumiem, kuros izpaužas viņa gudrība un mīlestība? Ja tā rīkosimies, mēs pierādīsim, ka Sātans meloja, kad apgalvoja, ka neviens nebūs paklausīgs Dievam, ja tas būs grūti. (Izlasiet 1. Korintiešiem 6:9, 10; 15:33.)

Dieva mīlestība pret cilvēkiem ir garantija tam, ka viņš darīs galu ļaunumam un ciešanām. Tie, kas tam tic un pierāda savu ticību darbos, dzīvos uz zemes mūžīgi. (Izlasiet Jāņa 3:16.)