Kāds ir Dieva nodoms attiecībā uz zemi? Vai tā kādreiz kļūs par paradīzi?