Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

Kāpēc Dievs radīja zemi?

Kāpēc Dievs radīja zemi?

Kāds ir Dieva nodoms attiecībā uz zemi? Vai tā kādreiz kļūs par paradīzi?