Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

 5. NODARBĪBA

Kāds ir Dieva nodoms par dzīvi uz zemes?

Kāds ir Dieva nodoms par dzīvi uz zemes?

1. Kāpēc Dievs radīja zemi?

Jehova zemi deva cilvēkiem — zeme ir mūsu mājas. Pirmie divi cilvēki, Ādams un Ieva, nebija radīti dzīvei debesīs. Dievs jau pirms tam bija radījis citas būtnes, eņģeļus, lai tie dzīvotu debesīs. (Ījaba 38:4, 7.) Pirmajam cilvēkam Dievs deva par mājvietu brīnišķīgu vietu uz zemes — paradīzi, ko sauca par Ēdenes dārzu. (1. Mozus 2:15—17.) Saskaņā ar Jehovas nodomu Ādamam un viņa pēcnācējiem bija izredzes dzīvot uz zemes mūžīgi. (Izlasiet Psalmu 37:29; 115:16.)

Sākumā paradīze bija tikai Ēdenes dārzs. Pirmajiem cilvēkiem bija jāpiepilda zeme ar saviem pēcnācējiem. Ar laiku viņiem bija ”jāpakļauj” visa zeme un jāpadara tā par paradīzi. (1. Mozus 1:28.) Zeme nekad netiks iznīcināta. Tā vienmēr būs cilvēku mājvieta. (Izlasiet Psalmu 104:5.)

2. Kāpēc tagad zeme nav paradīze?

Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam, tāpēc viņš tos padzina no Ēdenes dārza. Cilvēki zaudēja paradīzi, un nevienam no viņiem nav bijis pa spēkam to atjaunot. Kopš paradīze ir zaudēta, zemi ir piepildījuši cilvēki, kas dara ļaunu. (Izlasiet 1. Mozus 3:23, 24.)

Vai Jehova ir atteicies no sava sākotnējā nodoma attiecībā uz cilvēkiem? Nē, nekādā ziņā! Dievs ir visvarens. Viņš noteikti īstenos visu, ko ir nodomājis. (Jesajas 45:18.) Viņš cilvēkiem dos iespēju dzīvot tā, kā viņš sākumā bija paredzējis. (Izlasiet Psalmu 37:11, 34.)

3. Kā paradīze tiks atjaunota?

Paradīze uz zemes tiks atjaunota Dieva ieceltā ķēniņa Jēzus valdīšanas laikā. Jēzus vedīs Dieva eņģeļus kaujā, ko  sauc par Armagedonu, un iznīcinās Dieva pretiniekus. Pēc tam viņš ieslodzīs Sātanu uz 1000 gadiem. Dieva kalpi necietīs šajā kaujā, jo Jēzus viņus vadīs un aizsargās. Viņi varēs mūžīgi dzīvot paradīzē, kas tiks izveidota uz zemes. (Izlasiet Atklāsmes 20:1—3; 21:3, 4.)

4. Kad beigsies ciešanas?

Kad Dievs darīs galu ļaunumam uz zemes? Jēzus minēja ”zīmi”, kas liecinās, ka šis gals ir tuvu. Apstākļi, kas šobrīd valda pasaulē, apdraud cilvēces pastāvēšanu un norāda, ka mēs dzīvojam ”šī laikmeta nobeigumā”. (Izlasiet Mateja 24:3, 7—14, 21, 22.)

Jēzus no debesīm 1000 gadu valdīs pār zemi un likvidēs visas ciešanas. (Jesajas 9:5, 6; 11:9.) Jēzus būs ne tikai ķēniņš, bet arī Augstais priesteris, kas izdzēsīs Dievam paklausīgo cilvēku grēkus. Tā Dievs ar Jēzus starpniecību darīs galu slimībām, novecošanai un nāvei. (Izlasiet Jesajas 25:8; 33:24.)

5. Kas dzīvos paradīzē uz zemes?

Valstības zālē jūs satiksiet cilvēkus, kas mīl Dievu un vēlas uzzināt, kā būt viņam patīkamiem

Cilvēki, kas paklausa Dievam, dzīvos paradīzē. (1. Jāņa 2:17.) Jēzus sūtīja savus sekotājus meklēt pazemīgus cilvēkus un mācīt tiem, kā būt patīkamiem Dievam. Mūsdienās Jehova miljoniem cilvēku gatavo dzīvei paradīzē, kas nākotnē būs uz zemes. (Cefanjas 2:3.) Jehovas liecinieku valstības zālēs cilvēki mācās būt labāki vīri un tēvi, sievas un mātes. Vecāki un bērni kopā pielūdz Dievu, apgūst zināšanas no viņa Rakstiem un mācās izmantot tās dzīvē. (Izlasiet Mihas 4:1—4.)