Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

 1. NODARBĪBA

Kāda ir labā vēsts?

Kāda ir labā vēsts?

1. Kāda ir labā vēsts, ko Dievs paziņo?

Dievs vēlas, lai mūsu dzīve uz zemes būtu laimīga. Zemi un visu, kas uz tās, Dievs radīja tāpēc, ka viņš mīl cilvēkus. Drīz viņš rīkosies, lai cilvēkiem visā pasaulē nodrošinātu labāku nākotni. Viņš likvidēs visus ciešanu cēloņus. (Izlasiet Jeremijas 29:11.)

Nevienai valdībai nav izdevies iznīdēt vardarbību, slimības un nāvi. Bet ir laba vēsts: drīz Dievs visas cilvēku valdības nomainīs ar savu valdību. Visi, kas tai pakļausies, varēs dzīvot mierā, un viņiem nebūs jācieš ne slimību, ne citu iemeslu dēļ. (Izlasiet Jesajas 25:8; 33:24; Daniēla 2:44.)

2. Kāpēc labā vēsts mums ir svarīga?

Ciešanas beigsies tikai tad, kad Dievs atbrīvos zemi no ļauniem cilvēkiem. (Cefanjas 2:3.) Kad tas notiks? Bībelē ir pravietoti grūtie apstākļi, kas tagad valda pasaulē. Mūsdienu notikumi liecina, ka laiks, kad Dievs sāks rīkoties, ir pavisam tuvu. (Izlasiet 2. Timotejam 3:1—5.)

3. Kas mums ir jādara?

Mums ir jāapgūst zināšanas par Dievu, mācoties no viņa Rakstiem — Bībeles. Tā ir kā vēstule no mīloša tēva. No tās mēs varam uzzināt, kā jau tagad uzlabot savu dzīvi un kā iegūt izredzes dzīvot uz zemes mūžīgi. Varbūt kādam nepatiks, ka jūs mācāties Bībeli. Taču brīnišķīgās nākotnes izredzes, ko piedāvā Dievs, ir tā vērtas, lai turpinātu apgūt zināšanas no viņa Rakstiem. (Izlasiet Salamana Pamācības 29:25; Atklāsmes 14:6, 7.)