Šī brošūra palīdzēs apgūt zināšanas tieši no Bībeles — Dieva iedvesmotajiem Rakstiem. Katras rindkopas beigās ir norādīts, kur Bībelē ir atrodamas atbildes uz numurētajiem jautājumiem.

Lasot Bībeles pantus, centieties saprast, kā tie atbild uz minētajiem jautājumiem. Jehovas liecinieki ar lielāko prieku palīdzēs jums izpētīt, kas ir teikts Rakstos. (Izlasiet Lūkas 24:32, 45.)

Piezīme: visas šajā brošūrā minētās publikācijas ir izdevuši Jehovas liecinieki.