Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

Kā izmantot šo brošūru

Kā izmantot šo brošūru

Šī brošūra palīdzēs apgūt zināšanas tieši no Bībeles — Dieva iedvesmotajiem Rakstiem. Katras rindkopas beigās ir norādīts, kur Bībelē ir atrodamas atbildes uz numurētajiem jautājumiem.

Lasot Bībeles pantus, centieties saprast, kā tie atbild uz minētajiem jautājumiem. Jehovas liecinieki ar lielāko prieku palīdzēs jums izpētīt, kas ir teikts Rakstos. (Izlasiet Lūkas 24:32, 45.)

Piezīme: visas šajā brošūrā minētās publikācijas ir izdevuši Jehovas liecinieki.