Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Laba vēsts no Dieva

 15. NODARBĪBA

Kāpēc ir jāturpina mācīties par Dievu?

Kāpēc ir jāturpina mācīties par Dievu?

1. Kāpēc ir vērts turpināt apgūt Bībeles zināšanas?

Šajā brošūrā ietvertais Bībeles pamatmācību pārskats droši vien ir palīdzējis jums iemīlēt Jehovu. Mīlestība pret Dievu ir pastāvīgi jāstiprina. (1. Pētera 2:2.) Jūsu izredzes iegūt mūžīgu dzīvi ir atkarīgas no tā, vai jūs turpināsiet mācīties no Dieva Rakstiem un tā aizvien vairāk tuvosieties viņam. (Izlasiet Jāņa 17:3; Jūdas 21.)

Pieaugot zināšanām par Dievu, jūsu ticība kļūs stiprāka. Ticība jums palīdzēs rīkoties tā, kā ir patīkami Dievam. (Ebrejiem 11:1, 6.) Tā mudinās nožēlot grēkus un mainīt savu dzīvi uz labo pusi. (Izlasiet Apustuļu darbus 3:19.)

2. Kā jūs varat izmantot savas zināšanas par Dievu, lai palīdzētu citiem?

Jūs varat izveidot īpašas attiecības ar Jehovu

Ir patīkami stāstīt citiem labu vēsti, tāpēc ir dabiski, ka jūs vēlēsieties dalīties ar citiem iegūtajās zināšanās. Ja turpināsiet pētīt Bībeli, ar laiku jūs iemācīsieties izmantot šo grāmatu, lai pastāstītu citiem par savu ticību Jehovam un paskaidrotu viņiem labo vēsti. (Izlasiet Romiešiem 10:13—15.)

Vairākums cilvēku vispirms sāk dalīties labajā vēstī ar draugiem un tuviniekiem. Tas ir jādara taktiski. Labāk izstāstiet viņiem par Dieva solījumiem, nevis kritizējiet viņu reliģiskos uzskatus. Tāpat atcerieties, ka laipna izturēšanās bieži iespaido cilvēkus daudz spēcīgāk nekā vārdi. (Izlasiet 2. Timotejam 2:24, 25.)

3. Kādas attiecības ar Dievu jūs varat izveidot?

Dieva Rakstu pētīšana jums palīdzēs garīgi augt, un jūs varēsiet izveidot īpašas attiecības ar Jehovu. Jūs varēsiet piederēt viņam un pievienoties viņa ģimenei. (Izlasiet 2. Korintiešiem 6:18.)

 4. Kā neapstāties izaugsmē?

Lai neapstātos garīgajā izaugsmē, ir jāturpina iedziļināties Dieva Rakstos. (Ebrejiem 5:13, 14.) Palūdziet kādam no Jehovas lieciniekiem, lai viņš jums palīdz apgūt Bībeles zināšanas, izmantojot grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?. Jo vairāk jūs iemācīsieties no Dieva Rakstiem, jo sekmīgāka būs jūsu dzīve. (Izlasiet Psalmu 1:1—3; 73:27, 28.)

Labās vēsts autors, Dievs Jehova, ir laimīgs Dievs. Jūs varat tuvoties viņam, veidojot ciešas attiecības ar tiem, kas viņam kalpo. (Ebrejiem 10:24, 25.) Ja allaž centīsieties rīkoties tā, kā ir patīkami Dievam, jūs iegūsiet īsto dzīvi — mūžīgo dzīvi. Tuvojieties Dievam, jo tas ir pats labākais, ko jūs varat darīt. (Izlasiet 1. Timotejam 1:11; 6:19.)