Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Laba vēsts no Dieva

Kāda ir labā vēsts, ko Dievs paziņo? Kāpēc mēs varam tai ticēt? Šajā brošūrā ir atrodamas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par Bībeli.

Kā izmantot šo brošūru

Šī brošūra palīdzēs apgūt zināšanas tieši no Bībeles — Dieva iedvesmotajiem Rakstiem. Uzziniet, kā atrast norādītos pantus savā Bībelē.

Kāda ir labā vēsts?

Uzziniet, kāda ir labā vēsts, ko Dievs paziņo, kāpēc tā mums ir svarīga un kas mums ir jādara.

Kas ir Dievs?

Vai Dievam ir vārds, un vai viņš gādā par mums?

Vai labā vēsts tiešām ir no Dieva?

Kā var zināt, ka Bībelē rakstītais ir patiesība?

Kas ir Jēzus Kristus?

Uzziniet, kāpēc Jēzum bija jāmirst, kas ir izpirkums un ko Jēzus dara tagad.

Kāds ir Dieva nodoms par dzīvi uz zemes?

Bībelē ir paskaidrots, kāpēc Dievs radīja zemi, kad beigsies ciešanas, kas nākotnē gaida zemi un kas uz tās dzīvos.

Vai mirušajiem ir cerība atgriezties dzīvē?

Kas notiek pēc nāves? Vai mēs kādreiz satiksim savus tuviniekus, kas ir miruši?

Kas ir Dieva valstība?

Kas ir Dieva valstības ķēniņš, un ko Dieva valstība paveiks?

Kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu un ciešanas?

Kā radās ļaunums, un kāpēc Dievs ir ļāvis tam pastāvēt tik ilgi? Vai ciešanām kādreiz pienāks gals?

Kā veidot laimīgu ģimenes dzīvi?

Jehova ir laimīgs Dievs, un viņš vēlas, lai arī ģimenes būtu laimīgas. Uzziniet, kādus noderīgus padomus Bībele sniedz vīriem, sievām, vecākiem un bērniem.

Kā pazīt patieso reliģiju?

Vai ir tikai viena patiesā reliģija? Pievērsiet uzmanību piecām pazīmēm, kas raksturo patieso pielūgsmi.

Kā mums palīdz Bībeles principi?

Jēzus paskaidroja, kāpēc mums ir vajadzīga Dieva vadība un kādi divi Bībeles principi ir vissvarīgākie.

Kā ir iespējams tuvoties Dievam?

Vai Dievs uzklausa visas lūgšanas? Kā lūgt Dievu? Ko mēs vēl varam darīt, lai tuvotos Dievam?

Kas notiks ar reliģijām?

Vai kādreiz pienāks laiks, kad visi cilvēki vienoti pielūgs vienīgo patieso Dievu?

Vai Dievam ir sava organizācija?

Bībelē ir norādīts, kā patiesajiem kristiešiem jābūt organizētiem un kāpēc tas ir vajadzīgs.

Kāpēc ir jāturpina mācīties par Dievu?

Kā jūs varat izmantot savas zināšanas par Dievu un viņa Rakstiem, lai palīdzētu citiem? Kādas attiecības ar Dievu jūs varat izveidot?