PSALMS 138:3

 PRIEKŠPUSDIENA

 • 9.30 Mūzika

 • 9.40 73. dziesma un lūgšana

 • 9.50 Jehova dara mūs drosmīgus

 • 10.05 Runu sērija: Esiet drosmīgi kā...

  • ...Ēnohs

  • ...Mozus

  • ...Jošafats

  • ...Pēteris

 • 11.05 69. dziesma un paziņojumi

 • 11.15 Smelieties drosmi, lai stāstītu labo vēsti

 • 11.30 Kristīšanās runa

 • 12.00 48. dziesma

 PĒCPUSDIENA

 • 13.10 Mūzika

 • 13.20 63. dziesma un lūgšana

 • 13.30 Publiskā runa: Nostājieties Jehovas pielūgsmes pusē

 • 14.00 Sargtorņa apspriešana

 • 14.30 76. dziesma un paziņojumi

 • 14.40 Runu sērija: Sekojiet Kristus drosmes paraugam, izjūtot spiedienu...

  • ...ģimenē

  • ...skolā

  • ...darbavietā

  • ...sabiedrībā

 • 15.40 Jūsu drosme ”tiks bagātīgi atalgota”

 • 16.15 119. dziesma un lūgšana