1. Kāpēc mēs ar pārliecību varam lūgt, lai Jehova mums dod drosmi? (Ps. 138:3)

  2. Kā mēs varam būt tikpat drosmīgi kā Dieva kalpi senatnē? (Ap. d. 4:31)

  3. Kas mums var dot drosmi stāstīt labo vēsti? (1. Tes. 2:2)

  4. Kas mums palīdz rīkoties drosmīgi, izjūtot spiedienu? (1. Pēt. 2:21—23)

  5. Kādas svētības mēs pieredzēsim, ja būsim drosmīgi? (Ebr. 10:35)