Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Programma 2017./2018. kalpošanas gada rajona kongresam ar rajona pārraugu

Nenolaidīsim rokas, darot labu!

Nenolaidīsim rokas, darot labu!

 PRIEKŠPUSDIENA

 • 9.30 Mūzika

 • 9.40 77. dziesma un lūgšana

 • 9.50 Kāpēc nav viegli darīt labu?

 • 10.05 Runu sērija: Sargāsimies ”sēt miesā”

  • Izmantosim sociālos tīklus gudri

  • Izvēlēsimies izklaidi gudri

  • Neļausimies nosliecei uz skaudību

  • Gādāsim, lai mūsu nākotne būtu droša

 • 11.05 45. dziesma un paziņojumi

 • 11.15 Darīsim labu visiem

 • 11.30 Kristīšanās runa

 • 12.00 63. dziesma

 PĒCPUSDIENA

 • 13.10 Mūzika

 • 13.20 127. dziesma un lūgšana

 • 13.30 Publiskā runa: Kā izvairīties no Dieva ”piemānīšanas”?

 • 14:00 Sargtorņa apspriešana

 • 14.30 59. dziesma un paziņojumi

 • 14.40 Runu sērija: ”Sēsim garā”

  • Veidosim paradumu iedziļināties Bībelē

  • It visā vadīsimies pēc Bībeles principiem

  • Kalposim ar pilnu atdevi

 • 15.40 Ko mēs pļausim, ja nepagursim

 • 16.15 126. dziesma un lūgšana