Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Programma 2017./2018. kalpošanas gada rajona kongresam ar rajona pārraugu

Kongresā izskanēs atbildes uz šādiem jautājumiem

Kongresā izskanēs atbildes uz šādiem jautājumiem
  1. Kāpēc nav viegli darīt labu? (1. Pēt. 5:8; Rom. 12:2; 7:21—25)

  2. Ko sevī ietver sēšana miesā, un kā mēs varam no tās izvairīties? (Gal. 6:8)

  3. Kam mēs varam ”darīt labu”? (Gal. 6:10)

  4. Kā mēs varam ”sēt garā”? (Gal. 6:8)

  5. Ko mēs pļausim, ja nepagursim? (Gal. 6:9)