Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Nepārstāsim pildīt Kristus likumu!

Nepārstāsim pildīt Kristus likumu!

 PRIEKŠPUSDIENA

 • 9.40 Mūzika

 • 9.50 17. dziesma un lūgšana

 • 10.00 Kas ir Kristus likums?

 • 10.15 Pildīsim Kristus likumu arī tad, kad mūs citi neredz

 • 10.30 Pildīsim Kristus likumu, sludinot labo vēsti

 • 10.55 70. dziesma un paziņojumi

 • 11.05 Kāpēc Kristus likums ir pārāks par jebkuru citu?

 • 11.35 Kristīšanās runa

 • 12.05 51. dziesma

PĒCPUSDIENA

 • 13.20 Mūzika

 • 13.30 76. dziesma

 • 13.35 Gadījumi no kalpošanas

 • 13.45 Sargtorņa apspriešana

 • 14.15 Pildīsim Kristus likumu ģimenē

 • 14.30 Pildīsim Kristus likumu skolā

 • 14.45 35. dziesma un paziņojumi

 • 14.55 Sekosim Jēzus paraugam un mīlēsim cits citu

 • 15.55 13. dziesma un lūgšana