Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Programma 2017./2018. kalpošanas gada rajona kongresam ar filiāles pārstāvi

Kongresā izskanēs atbildes uz šādiem jautājumiem

Kongresā izskanēs atbildes uz šādiem jautājumiem
  1. Kas ir ”Kristus likums”? (Gal. 6:2)

  2. Kā mēs varam pildīt Kristus likumu arī tad, kad mūs citi neredz? (1. Kor. 10:31)

  3. Kā mēs varam pildīt Kristus likumu, sludinot labo vēsti? (Lūk. 16:10; Mat. 22:39; Ap. d. 20:35)

  4. Kāpēc Kristus likums ir pārāks par Mozus likumu? (1. Pēt. 2:16)

  5.   Kā dzīvesbiedri un vecāki var pildīt Kristus likumu? (Efes. 5:22, 23, 25; Ebr. 5:13, 14)

  6.  Kā jūs varat pildīt Kristus likumu skolā? (Ps. 1:1—3; Jāņa 17:14)

  7.  Kā, sekojot Kristus paraugam, mēs varam mīlēt cits citu? (Gal. 6:1—5, 10)