Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

2017. gada reģionālā kongresa programma

Piektdiena

Piektdiena

”Nenolaidīsim rokas, darot labu” (GALATIEŠIEM 6:9)

PRIEKŠPUSDIENA

 PĒCPUSDIENA