Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

9. Vai pasaules gals ir tuvu?

9. Vai pasaules gals ir tuvu?

1. JEHOVA DARA ZINĀMU, KAS NOTIKS NĀKOTNĒ

”Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis.” (Jesajas 46:10.)

Ko mēs zinām par beigu laiku?

 • Daniēla 7:13, 14

  1914. gadā Jēzus debesīs kļuva par valstības ķēniņu.

 • Mateja 24:3—14

  Jēzus pravietoja, ka būs īpaši grūti laiki.

 • Atklāsmes 12:7—9, 12

  Drīz pēc tam, kad Jēzus kļuva par ķēniņu, viņš izraidīja Sātanu no debesīm. Sātans ir saniknots, jo zina, ka Dievs viņu iznīcinās un ka ”viņam atlicis maz laika”.

2. MĒS DZĪVOJAM BEIGU LAIKĀ

”Kāda zīme liecinās par.. šī laikmeta nobeigumu?” (Mateja 24:3.)

Vai mūsdienās piepildās Bībeles pravietojumi?

 • Mateja 24:7; Lūkas 21:11

  Pasaulē biežāk nekā jebkad agrāk ir vērojami kari, bads, zemestrīces un slimības.

 • 2. Timotejam 3:1—5

  Apustulis Pāvils rakstīja, kādi būs cilvēki pēdējās dienās.

 • Daniēla 12:4

  Dievs palīdz saviem kalpiem saprast Bībeli labāk nekā jebkad agrāk.

 • Mateja 24:14

  Labā vēsts par valstību tiek sludināta visā pasaulē.

3. JA VĒLAMIES BŪT PATĪKAMI JEHOVAM, MUMS JĀRĪKOJAS NEKAVĒJOTIES

”Jehovas diena nāks tāpat kā zaglis naktī.” (1. Tesalonikiešiem 5:2.)

Kas mums jādara, apzinoties, ka gals ir tik tuvu?

 • Jāņa 17:3

  Jāizturas nopietni pret Bībeles studēšanu.

 • Ebrejiem 10:24, 25

  Jācenšas uzzināt vairāk, apmeklējot Jehovas liecinieku draudzes sapulces.

 • Jēkaba 4:8

  Jāveic savā dzīvē nepieciešamās izmaiņas, lai būtu iespējams tuvoties Dievam.

 • Lūkas 21:34—36

  Galvenā vieta dzīvē jāierāda kalpošanai Dievam un jāvairās no visa, kas var novērst mūsu uzmanību no tās.