Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

8. Kas ir Dieva valstība?

8. Kas ir Dieva valstība?

1. DIEVA VALSTĪBA IR REĀLA VALDĪBA

”Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.” (Mateja 6:9—13.)

Kas ir Dieva valstība?

2. JĒZUS IR VISLABĀKAIS VALDNIEKS

”Viņš tiesās nabagus pēc taisnības.” (Jesajas 11:4.)

Kāpēc Jēzus ir vislabākais valdnieks?

 • 1. Timotejam 6:16

  Visi valdnieki no cilvēku vidus agrāk vai vēlāk mirst, bet Jēzus dzīvos mūžīgi. Viss, ko Jēzus izdarīs mūsu labā, pastāvēs mūžīgi.

 • Jesajas 11:2—4

  Jēzus spēj paveikt daudz vairāk nekā valdnieki no cilvēku vidus. Viņa vara ir lielāka nekā visu cilvēku valdnieku vara. Viņš ir taisnīgs un līdzjūtīgs.

3. DIEVA VALSTĪBA NODROŠINĀS, KA TIEK ĪSTENOTA DIEVA GRIBA

”Debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi.” (Daniēla 2:44.)

Ko Dieva valstība jau ir paveikusi? Ko tā paveiks nākotnē?

 • Atklāsmes 12:7—12

  Pēc tam, kad 1914. gadā Jēzus kļuva par ķēniņu, viņš padzina Sātanu no debesīm un nometa to uz zemes. Tāpēc tagad visā pasaulē ir tik daudz problēmu, sāpju un ciešanu.

 • Salamans Mācītājs 8:9; Atklāsmes 16:16

  Armagedonā Dieva valstība iznīcinās visas nežēlīgās un netaisnīgās cilvēku valdības.

 • Psalms 37:10

  Cilvēki, kas nepārtrauks darīt ļaunu, tiks iznīcināti.

 • Atklāsmes 22:1—3

  Kad pār zemi valdīs Dieva valstība, neviens vairs neslimos un nemirs, un visi cilvēki godās Dieva vārdu.