Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

5. Izpirkums — Dieva izcilākā dāvana

5. Izpirkums — Dieva izcilākā dāvana

1. MUMS IR VAJADZĪGS IZPIRKUMS

”Cilvēka dēls nav atnācis, lai viņam kalpotu, bet lai.. atdotu savu dvēseli par izpirkumu daudzu labā.” (Mateja 20:28.)

Kāpēc mums ir vajadzīgs izpirkums?

 • 1. Mozus 3:17—19

  Kad Ādams nepaklausīja Dievam, viņš zaudēja tuvās attiecības ar Dievu, pilnību un iespēju dzīvot paradīzē.

 • Romiešiem 5:12

  Ādama rīcības dēļ mēs esam iemantojuši grēku un nāvi.

 • Efesiešiem 1:7

  Lai atbrīvotu cilvēkus no grēka un nāves, Jehova ir parūpējies par izpirkumu.

2. JEHOVA IR SAGĀDĀJIS IZPIRKUMU

”Dievs ir sūtījis pasaulē savu vienīgo Dēlu, lai mēs ar viņa starpniecību iegūtu dzīvību.” (1. Jāņa 4:9.)

Kā Jehova sagādāja izpirkumu?

 • Psalms 49:8, 9

  Neviens no mums nevar samaksāt izpirkumu par pilnīga cilvēka dzīvību, ko zaudēja Ādams.

 • Lūkas 1:35

  Jehova sūtīja savu mīļoto Dēlu uz zemi, kur tas piedzima par pilnīgu cilvēku.

 • Romiešiem 3:23, 24; Ebrejiem 9:24

  Pēc tam, kad Jēzus bija piecelts no mirušajiem, viņš atgriezās debesīs un nodeva Jehovam upurētās pilnīgā cilvēka dzīvības vērtību par izpirkumu cilvēces labā.

3. IZPIRKUMS DOD MUMS PATIESU CERĪBU

”Viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs.” (Atklāsmes 21:4.)

Kā izpirkums mums nāk par labu?

4. MUMS JĀPIEŅEM IZPRIKUMS

”Dievs.. atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, ..iegūtu mūžīgu dzīvi.” (Jāņa 3:16.)

Kā mēs varam apliecināt pateicību par Dieva sagādāto izpirkumu?

 • Jāņa 17:3

  Iepazīsim Jehovu un Jēzu un centīsimies viņiem līdzināties.

 • Lūkas 22:19

  Apmeklēsim Kristus nāves atceres vakaru, kas notiek katru gadu.

 • Jāņa 3:36; Jēkaba 2:26

  Ir svarīgi ne tikai teikt, ka mēs ticam Jēzum, bet arī dzīvot saskaņā ar viņa mācībām.