Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

3. Dieva nodoms attiecībā uz cilvēkiem

3. Dieva nodoms attiecībā uz cilvēkiem

1. AR KĀDU NOLŪKU DIEVS RADĪJA CILVĒKUS

”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:29.)

Kāpēc Dievs radīja cilvēkus?

 • 1. Mozus 1:28

  Dievs vēlējās, lai cilvēki uz zemes izveidotu paradīzi un rūpētos par dzīvniekiem.

 • Jesajas 46:9—11; 55:11

  Dievs īstenos savu nodomu, un nekas nevar viņam traucēt to izdarīt.

2. KĀPĒC DZĪVĒ IR TIK DAUDZ GRŪTĪBU

”Pār visu pasauli valda ļaunais.” (1. Jāņa 5:19.)

Kas valda pār pasauli?

 • Jāņa 12:31

  Jēzus nosauca Sātanu par pasaules valdnieku.

 • Jēkaba 1:13—15

  Sātans gribēja iegūt to, kas viņam nepienācās.

 • 1. Mozus 2:17; 3:1—6

  Sātans piemānīja Ievu, Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam, un vēlāk gan Ādams, gan Ieva nomira.

 • Romiešiem 3:23; 5:12

  Cilvēki mirst tāpēc, ka ir mantojuši grēku no Ādama.

 • 2. Korintiešiem 4:3, 4

  Sātans maldina cilvēkus.

3. DIEVA VALSTĪBA ATRISINĀS CILVĒCES PROBLĒMAS

”Lai nāk tava valstība. Lai tava griba notiek uz zemes.” (Mateja 6:10.)

Ko Jehova darīs?

 • Daniēla 2:44

  Pasaules valdību vietā stāsies Dieva valstība.

 • Atklāsmes 16:14—16

  Dievs iznīcinās ļauno pasauli Armagedonā.

 • Jesajas 9:5, 6

  Jehova ir iecēlis Jēzu par savas debesu valstības ķēniņu. Jēzus valdīs pār zemi.

4. DIEVA VALSTĪBA IZVEIDOS UZ ZEMES PARADĪZI

”Tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro.” (Ps. 145:16, LB-2012.)

Ko Dieva valstība paveiks mūsu labā?

 • Psalms 46:10

  Vairs nebūs karu, noziedzības un vardarbības.

 • Jesajas 32:18; 65:21—24

  Jaunajā pasaulē visiem būs skaistas mājas un dārzi, un visur valdīs miers.

 • Psalms 72:16

  Nevienam netrūks pārtikas.

 • Jesajas 11:6—9

  Pastāvēs miers starp cilvēkiem un dzīvniekiem.

 • Jesajas 33:24; Apustuļu darbi 24:15

  Vairs nebūs slimību, un mirušie varēs atkal dzīvot.