1. BĪBELE IR NO DIEVA

”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti.” (2. Timotejam 3:16.)

Ar ko Bībele atšķiras no visām pārējām grāmatām?

Bībele ir iztulkota apmēram 2600 valodās un iespiesta miljardos eksemplāru.

Tajā ir stāstīts par to, ko mēs nekā citādi nevarētu uzzināt.

2. PRAVIETOJUMU GRĀMATA

”Dievs.. nevar melot.” (Titam 1:2.)

Kāpēc Bībelei var uzticēties?

 • Jesajas 44:27—45:2

  Aptuveni 200 gadus pirms Babilona tika iekarota, Bībelē bija pravietots, kā tas notiks.

 • 2. Timotejam 3:1—5

  Bībeles pravietojumi piepildās mūsdienās.

 • 4. Mozus 23:19

  Mēs varam paļauties uz to, kas Bībelē teikts par nākotni.

3. PRECĪZA INFORMĀCIJA UN VĒRTĪGI PADOMI

”Es tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību.” (Jesajas 48:17.)

Ko mēs zinām par Bībeli?

 • Ījaba 26:7; Jesajas 40:22

  Bībele ir zinātniski precīza.

 • 4. Mozus 20:2—12

  Tie, kas rakstīja Bībeles grāmatas, bija godīgi.

 • Mateja 5—7

  Jēzus mācīja, kā kļūt laimīgiem, kā veidot ar citiem labas attiecības, kā lūgt Dievu un kā veidot saprātīgu attieksmi pret naudu.

4. BĪBELE VAR MAINĪT CILVĒKU DZĪVI

”Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs.” (Ebrejiem 4:12.)

Kā Bībele mums var palīdzēt?

 • Tā palīdz saprast Dieva nodomus.

 • Tā mums var palīdzēt labāk saprast, kādi cilvēki mēs esam.

 • Tā var palīdzēt saprast, ko Dievs no mums gaida.

Dievs vēlas, lai mēs lasītu Bībeli, iedziļinātos tajā un augstu to vērtētu.