Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

17. Tuvosimies Dievam lūgšanā

17. Tuvosimies Dievam lūgšanā

1. JEHOVA UZKLAUSA MŪSU LŪGŠANAS

”Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.” (Psalms 145:18.)

Kas ir nepieciešams, lai Jehova uzklausītu mūsu lūgšanas?

 • Ebrejiem 11:6

  Mums viņam jātic.

 • Psalms 138:6

  Mums viņš jālūdz pazemīgi un ar cieņu.

 • Jēkaba 2:26

  Mūsu rīcībai jāsaskan ar mūsu lūgšanām.

 • Mateja 6:7, 8

  Mums jābūt godīgiem un jālūdz no sirds. Mums nav jāatkārto vieni un tie paši vārdi.

 • Jesajas 1:15

  Mums jādzīvo saskaņā ar Dieva gribu.

2. VAIRĀKI JAUTĀJUMI PAR LŪGŠANĀM

3. PAR KO MĒS VARAM LŪGT

”Lai ko mēs lūgtu saskaņā ar viņa gribu, viņš mūs uzklausa.” (1. Jāņa 5:14.)

Ko mēs varam minēt savās lūgšanās?

 • Mateja 6:9, 10

  Mēs varam lūgt, lai notiek Jehovas griba.

 • 1. Laiku 29:10—13

  Mēs varam pateikties Jehovam.

 • Mateja 6:11—13

  Mēs varam lūgt par to, kas mums nepieciešams, un to, kas mums sagādā raizes.

 • Lūkas 11:13

  Mēs varam lūgt pēc svētā gara.

 • Jēkaba 1:5

  Mēs varam lūgt, lai Dievs mums dod gudrību un palīdz pieņemt pareizus lēmumus.

 • Filipiešiem 4:13

  Mēs varam lūgt, lai Dievs mums dod spēku izturēt pārbaudījumus.

 • Efesiešiem 1:3, 7

  Mēs varam lūgt grēku piedošanu.

 • Apustuļu darbi 12:5

  Mēs varam lūgt par citiem.

4. JEHOVA ATBILD UZ LŪGŠANĀM

”Tu uzklausi lūgšanas! Tādēļ pie Tevis nāk visi mirstīgie.” (Psalms 65:3.)

Kā Jehova atbild uz mūsu lūgšanām?