Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

16. Kalpojiet Dievam viņam pieņemamā veidā

16. Kalpojiet Dievam viņam pieņemamā veidā

1. ATSAKIETIES NO VILTUS PIELŪGSMES

”Izejiet no viņu vidus un nošķirieties, ..un nepieskarieties nekam nešķīstam.” (2. Korintiešiem 6:17.)

Kāpēc nav pareizi pielūgt tēlus un senčus?

 • 2. Mozus 20:4, 5; 1. Jāņa 5:21

  Jehova nevēlas, lai mēs, pielūdzot viņu, izmantotu tēlus.

 • 5. Mozus 18:10—12

  Tie, kas sazinās ar mirušajiem, patiesībā nonāk kontaktā ar dēmoniem.

2. NE VISI SVĒTKI DIEVAM IR PIEŅEMAMI

”Pārliecinieties, kas ir patīkams Kungam.” (Efesiešiem 5:10.)

Kā mēs varam noteikt, vai piedalīties kādos svētkos vai ne?

 • Ecēhiēla 44:23; 2. Korintiešiem 6:14, 15

  Mums jāpārbauda, vai svētkiem nav pagāniska izcelsme.

 • 2. Mozus 32:2—10

  Pat ja kādas svinības tiek rīkotas ar labiem nodomiem, tās var būt nepieņemamas Dievam.

 • Daniēla 3:1—27

  Nav pareizi piedalīties svinībās, kas slavina cilvēkus, cilvēku organizācijas un nacionālos simbolus.

 • 1. Timotejam 1:18, 19

  Kad mēs lemjam, piedalīties kādās svinībās vai ne, mums jābūt saprātīgiem. Taču jāatceras, ka mums jāsaglabā tīra sirdsapziņa Jehovas priekšā.

3. ESIET TAKTISKI, KAD RUNĀJAT AR CITIEM PAR SAVIEM UZSKATIEM

”Jūsu runa lai vienmēr ir patīkama, lai tajā ir sāls, tad jūs pratīsiet ikvienam atbildēt.” (Kolosiešiem 4:6.)

Kas mums jāņem vērā, kad runājam ar citiem par saviem uzskatiem?

 • Mateja 7:12

  Mums jārespektē citu cilvēku izvēle, tāpat kā mēs vēlamies, lai viņi respektētu mūsējo.

 • 2. Timotejam 2:24

  Skaidrojot citiem savus uzskatus, mums vienmēr jābūt taktiskiem un nevajadzētu iesaistīties strīdos.

 • 1. Pētera 3:15

  Aizstāvot savus uzskatus, mums jārunā laipni un ar cieņu.

 • Ebrejiem 10:24, 25

  Draudzes sapulcēs var saņemt atbalstu un uzzināt, ko teikt, kad kāds nepiekrīt mūsu uzskatiem.