Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

13. Cieņa pret dzīvību

13. Cieņa pret dzīvību

1. CIEŅA PRET DZĪVĪBU

”Pie Tevis ir dzīvības avots.” (Psalms 36:10.)

Kā mēs varam paust cieņu pret dzīvību?

 • Apustuļu darbi 17:28; Atklāsmes 4:11

  Dzīvība ir Jehovas dāvana, un mums pret to jāizturas ar cieņu.

 • 2. Mozus 21:22, 23; 5. Mozus 5:17

  Nogalināt un veikt abortu ir grēks.

 • 1. Jāņa 3:11, 12, 15

  Jāatbrīvojas no naida.

 • 2. Korintiešiem 7:1

  Jāvairās no tādiem netīriem paradumiem kā smēķēšana un narkotiku lietošana.

 • Psalms 11:6

  Jāvairās no izklaides un sporta veidiem, kas saistīti ar vardarbību.

2. DZĪVĪBA UN ASINIS

”Jo tā ir ar ikvienas miesas dvēseli — viņas asinis ir viņas dvēsele.” (3. Mozus 17:14.)

Kāds ir Dieva viedoklis par dzīvību un asinīm?

 • 1. Mozus 4:10; 5. Mozus 12:23

  Asinis simbolizē dzīvību.

 • 1. Mozus 9:3, 4

  Mēs drīkstam ēst gaļu, bet nedrīkstam lietot uzturā asinis.

 • Apustuļu darbi 15:28, 29; 21:25

  Dieva pavēle atturēties no asinīm attiecas arī uz asins izmantošanu medicīniskos nolūkos.

 • Ebrejiem 11:6

  Attiecības ar Jehovu ir vissvarīgākais mūsu dzīvē.

3. ASINS IZMANTOŠANA, KO JEHOVA ATĻĀVA

”Jēzus asinis mūs attīra no visiem grēkiem.” (1. Jāņa 1:7.)

Kas ir kļuvis iespējams, pateicoties Jēzus izpirkuma upurim?

 • 3. Mozus 17:11

  Bībeles laikos izraēlieši varēja saņemt grēku piedošanu, upurējot Jehovam dzīvnieku un nesot tā asinis uz altāra. Dzīvnieks tika atvests pie priestera, tad tas tika upurēts, un priesteris slacīja daļu upurētā dzīvnieka asiņu uz altāra.

 • Mateja 20:28; Ebrejiem 9:11—14

  Kad Jēzus bija uz zemes, viņš atcēla bauslības prasību upurēt dzīvniekus, atdodams savu dzīvību jeb asinis mūsu grēku piedošanai.

 • Jāņa 3:16

  Jēzus dzīvība bija tik vērtīga, ka pēc viņa augšāmcelšanās un atgriešanās debesīs Jehova sagādāja iespēju dzīvot mūžīgi visiem cilvēkiem, kuri tic Jēzum.