Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

1. Kas ir Dievs?

1. Kas ir Dievs?

1. KAS IR DIEVS?

”Tu esi radījis visu.” (Atklāsmes 4:11.)

Kas par Dievu teikts Bībelē?

 • Atklāsmes 15:3

  Dievs ir Visvarenais. Visumā nav neviena, kas būtu varenāks par viņu.

 • Psalms 90:2

  Viņš ir pastāvējis vienmēr.

 • Mateja 6:9

  Dievs ir mūsu Tēvs.

  Viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi.

 • Apustuļu darbi 17:27

  Dievs vēlas, lai mums būtu tuvas attiecības ar viņu.

2. DIEVAM IR VĀRDS

”Lai atlikušie ļaudis cītīgi meklētu Jehovu līdz ar visu tautu cilvēkiem — ar tiem, kas nosaukti manā vārdā, — saka Jehova.” (Apustuļu darbi 15:17.)

Kāpēc ir svarīgi lietot Dieva vārdu?

 • Romiešiem 10:13

  Dievs ir darījis zināmu savu vārdu — Jehova. ”Dievs” un ”Kungs” nav personvārdi. Tie ir tituli, līdzīgi kā ”karalis” un ”prezidents”. Jehova vēlas, lai mēs lietotu viņa vārdu.

 • 2. Mozus 3:14

  Dieva vārds nozīmē ”viņš liek tapt”. Jehova ir radījis visu, tāpēc viņš spēj izpildīt visus savus solījumus un īstenot savu nodomu.

3. JEHOVA MŪS MĪL

”Dievs ir mīlestība.” (1. Jāņa 4:8.)

Kā izpaužas Dieva mīlestība pret mums?

 • 2. Mozus 34:6; Psalms 37:28

  Dievs ir žēlsirdīgs uz iejūtīgs. Viņš mīl taisnīgumu.

 • Psalms 86:5

  Dievs ir gatavs piedot.

 • 2. Pētera 3:9

  Dievs ir pacietīgs pret mums.

 • Atklāsmes 15:4

  Dievs ir uzticīgs.

4. DIEVAM RŪP, KAS AR MUMS NOTIEK

”Uzticiet viņam visas savas raizes, jo viņam rūp, kas ar jums notiek.” (1. Pētera 5:7.)

Kas liecina, ka Dievam rūp, kas ar mums notiek?

 • Psalms 37:9—11

  Dievs ir apsolījis darīt galu ciešanām un likvidēt visu postu, ko ir izraisījuši ļauni cilvēki.

 • Jēkaba 4:8

  Jehova vēlas, lai mums būtu tuvas attiecības ar viņu.

 • Jāņa 17:3

  Jo labāk mēs iepazīsim Dievu, jo stiprāka kļūs mūsu mīlestība pret viņu.