1. KAS IR DIEVS?

”Tu esi radījis visu.” (Atklāsmes 4:11.)

Kas par Dievu teikts Bībelē?

 • Atklāsmes 15:3

  Dievs ir Visvarenais. Visumā nav neviena, kas būtu varenāks par viņu.

 • Psalms 90:2

  Viņš ir pastāvējis vienmēr.

 • Mateja 6:9

  Dievs ir mūsu Tēvs.

  Viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi.

 • Apustuļu darbi 17:27

  Dievs vēlas, lai mums būtu tuvas attiecības ar viņu.

2. DIEVAM IR VĀRDS

”Lai atlikušie ļaudis cītīgi meklētu Jehovu līdz ar visu tautu cilvēkiem — ar tiem, kas nosaukti manā vārdā, — saka Jehova.” (Apustuļu darbi 15:17.)

Kāpēc ir svarīgi lietot Dieva vārdu?

 • Romiešiem 10:13

  Dievs ir darījis zināmu savu vārdu — Jehova. ”Dievs” un ”Kungs” nav personvārdi. Tie ir tituli, līdzīgi kā ”karalis” un ”prezidents”. Jehova vēlas, lai mēs lietotu viņa vārdu.

 • 2. Mozus 3:14

  Dieva vārds nozīmē ”viņš liek tapt”. Jehova ir radījis visu, tāpēc viņš spēj izpildīt visus savus solījumus un īstenot savu nodomu.

3. JEHOVA MŪS MĪL

”Dievs ir mīlestība.” (1. Jāņa 4:8.)

Kā izpaužas Dieva mīlestība pret mums?

 • 2. Mozus 34:6; Psalms 37:28

  Dievs ir žēlsirdīgs uz iejūtīgs. Viņš mīl taisnīgumu.

 • Psalms 86:5

  Dievs ir gatavs piedot.

 • 2. Pētera 3:9

  Dievs ir pacietīgs pret mums.

 • Atklāsmes 15:4

  Dievs ir uzticīgs.

4. DIEVAM RŪP, KAS AR MUMS NOTIEK

”Uzticiet viņam visas savas raizes, jo viņam rūp, kas ar jums notiek.” (1. Pētera 5:7.)

Kas liecina, ka Dievam rūp, kas ar mums notiek?

 • Psalms 37:9—11

  Dievs ir apsolījis darīt galu ciešanām un likvidēt visu postu, ko ir izraisījuši ļauni cilvēki.

 • Jēkaba 4:8

  Jehova vēlas, lai mums būtu tuvas attiecības ar viņu.

 • Jāņa 17:3

  Jo labāk mēs iepazīsim Dievu, jo stiprāka kļūs mūsu mīlestība pret viņu.