Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko mums māca Bībele?. Kopsavilkums

Bībeles panti, kas ļauj uzzināt atbildes uz svarīgiem jautājumiem.

1. Kas ir Dievs?

Bībele palīdz uzzināt, kāds ir Dievs un kā viņš pret mums izturas.

2. Bībele — grāmata no Dieva

Kāpēc šī senā grāmata ir īpaša?

3. Dieva nodoms attiecībā uz cilvēkiem

Bībelē ir paskaidrots, kāpēc dzīvē ir tik daudz grūtību un kā Dievs tās atrisinās.

4. Kas ir Jēzus Kristus?

Jēzus nav tikai ievērojama vēsturiska persona.

5. Izpirkums — Dieva izcilākā dāvana

Visizcilākais Dieva mīlestības apliecinājums dod mums cerību uz mūžīgu dzīvi.

6. Kas notiek pēc nāves?

Bībelē ietvertā patiesība par nāvi mūs atbrīvo no nepareiziem priekšstatiem par Dievu.

7. Būs mirušo augšāmcelšana

Vai ar nāvi viss beidzas?

8. Kas ir Dieva valstība?

Miljoniem cilvēku lūdz, lai nāk Dieva valstība. Bet kas ir Dieva valstība?

9. Vai pasaules gals ir tuvu?

Bībeles pravietojumu piepildīšanās mūsdienās ir skaidri saskatāma.

10. Patiesība par eņģeļiem

Ir eņģeļi, kas vēlas mums palīdzēt, un ir eņģeļi, kas cenšas nodarīt mums ļaunu.

11. Kāpēc ir tik daudz ciešanu?

Kāpēc Visvarenais Dievs pieļauj ciešanas?

12. Kā kļūt par Dieva draugu?

Dievs mums piedāvā savu draudzību.

13. Cieņa pret dzīvību

Dievam ir svarīgi, kā mēs izturamies pret dzīvību un asinīm.

14. Kā veidot laimīgu ģimenes dzīvi

Katrs ģimenes loceklis var dot savu ieguldījumu tajā, lai ģimene būtu laimīga.

15. Kāda pielūgsme ir pieņemama Dievam?

Vai visas reliģijas ved pie Dieva?

16. Kalpojiet Dievam viņam pieņemamā veidā

Mūsu lēmumi ietekmē mūsu attiecības ar Dievu.

17. Tuvosimies Dievam lūgšanā

Bībele palīdz uzzināt, cik svarīgi ir lūgt Dievu un kā to darīt.

18. Solījums kalpot Dievam un kristīšanās

Kas jādara, lai varētu kristīties?

19. Saglabāsim tuvas attiecības ar Jehovu

Dievs mums palīdz palikt viņam uzticīgiem.