Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

 2. NODAĻA

Kas ir patiesais Dievs?

Kas ir patiesais Dievs?

Ir tikai viens patiesais Dievs, un viņa vārds ir Jehova. Bībelē ir teikts: ”Lai cilvēki zinātu, ka tu, kam vārds ir Jehova, vienīgi tu esi Visaugstākais pār visu zemi.” (Psalms 83:19, NW.) Dievs ir gars, tāpēc mēs nevaram viņu redzēt. Viņš mūs mīl un vēlas, lai arī mēs mīlētu viņu. Dievs grib, lai mēs mīlētu arī citus cilvēkus. (Mateja 22:35—40.) Dievs ir varenāks par visiem, viņš ir visa Radītājs.

Pašu pirmo Dievs radīja varenu garīgu būtni, kas vēlāk kļuva par Jēzu Kristu. Jehova radīja arī eņģeļus.

Jehova ir radījis visu debesīs... ...un uz zemes. Atklāsmes 4:11

 Dievs Jehova radīja zvaigznes, kā arī zemi un visu uz tās. (1. Mozus 1:1.)

No zemes putekļiem viņš izveidoja pirmo cilvēku — Ādamu. (1. Mozus 2:7.)