Dievs klausās mūsu lūgšanas. 1. Pētera 3:12

Jehova ”uzklausa lūgšanas”. (Psalms 65:3.) Viņš vēlas, lai mēs runātu ar viņu no sirds.

Lūdz vienīgi Jehovu un nevienu citu.

 Mēs varam lūgt par daudz ko. 1. Jāņa 5:14

Lūdz, lai Dieva griba notiek uz zemes, tāpat kā debesīs.

Saki lūgšanas Jēzus vārdā. Tā tu parādīsi, ka augstu vērtē to, ko viņš ir darījis tavā labā.

Lūdz, lai Dievs tev palīdz darīt labu. Tu vari lūgt arī par dienišķo maizi, darbu, pajumti, apģērbu un veselību.