Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi

 5. NODAĻA

Noasa plūdi. Kas paklausīja un kas ne?

Noasa plūdi. Kas paklausīja un kas ne?

Noasa laikā lielākā daļa cilvēku rīkojās ļauni. 1. Mozus 6:5

Ādamam un Ievai dzima bērni, un cilvēku uz zemes kļuva arvien vairāk. Ar laiku daži eņģeļi pievienojās Sātana dumpim.

Viņi nāca uz zemi un izveidoja sev cilvēku ķermeņus, lai varētu precēties ar sievietēm. Sievietēm dzima dēli, kas izauga par milžiem, spēcīgiem un ļauniem.

Arvien vairāk bija tādu cilvēku, kas darīja ļaunu. Bībelē ir teikts: ”Cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un.. viņu sirdsprāts un tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu.”

 Noass paklausīja Dievam un būvēja šķirstu. 1. Mozus 6:13, 14, 18, 19, 22

Noass bija labs cilvēks. Jehova pavēstīja Noasam, ka gatavojas sūtīt lielus plūdus, lai iznīcinātu ļaunos cilvēkus.

Jehova arī pavēlēja Noasam būvēt milzīgu šķirstu, kurā paglābtos viņa ģimenes locekļi un dažādu sugu dzīvnieki.

Noass brīdināja citus par gaidāmajiem plūdiem, bet viņi neklausījās. Daži Noasu izsmēja, citi viņu ienīda.

Kad šķirsts bija pabeigts, Noass ieveda tajā dzīvniekus un iegāja arī pats kopā ar savu ģimeni.